Uvjeti i pravila korištenja

OpenMyCV Vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja portala koje je podložan dolje navedenim uvjetima korištenja koji se primjenjuju na sve sadržaje i usluge OpenMyCV portala.

PRIHVAĆANJE UVJETI KORIŠTENJA

Web stranica www.openmycv.com (u daljnjem tekstu: OpenMyCV) je informacioni sistem koji omogućava korisnicima informisanje o novim poslovima te poslodavcima nudi usluge brze pretrage kadrova i drugi vrsta CV-ova u bazama podataka kao i pretrage osoblja za povremene poslove. OpenMyCV je besplatan za posloprimce a poslodavcima je određena jednokratna naknada te dodatne komercijalne pretrage i dopune.

Podaci u bazama podataka OpenMyCV su zaštićeni u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist OpenMyCV d.o.o. Podaci se mogu korisiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja.

UVJETI KORIŠTENJA ZA FIZIČKA LICA/KANDIDATE 

 • Svi sadržaji na portalu,  uključujući bazu podataka portala OpenMyCV i podsajtova je vlasništvo OpenMyCV d.o.o. Posjetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su svjesni da isti automatski postaju vlasništvo portala.
 • Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korištenje informacija u bilo koje druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost OpenMyCV .  Podaci u bazama podataka OpenMyCV su zaštićeni u skladu sa Članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist OpenMyCV . Podaci se mogu korisiti samo na način kako je to propisano u ovim Uslovima korištenja. Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH, te podliježete sankcijama.
 • Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal. OpenMyCV zadržava pravo brisanja tekstova diskriminirajućeg ili neprimjerenog sadržaja.
 • OpenMyCV ne garantuje za točnost podataka u oglasima i biografijama. OpenMyCV ne preuzima odgovornost za sadržaj upisa čiji su autori posjetioci portala, sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mjesto. 
 • OpenMyCV u bilo kojem trenutku može bilo kojem posjetiocu oduzeti mogućnost pristupanja portalu ili bilo kojem njegovom segmentu, odnosno oduzeti pravo korištenja bilo koje usluge OpenMyCV , iz bilo kog razloga koji OpenMyCV smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.
 • OpenMyCV neće objavljivati oglase koji, kao uslov za kandidate, sadrže pol, starost ili neko drugo lično svojstvo kandidata, osim ako je to lično svojstvo stvarni i odlučujući uvjet za obavljanje posla ili ako takav uslov predstavlja afirmativnu mjeru zapošljavanja (poreske i druge olakšice za zapošljavanje pripadnika određene starosne grupe,  rodna ravnopravnost u kompaniji i sl.). U slučaju prijema takvog oglasa, OpenMyCV će kontaktirati poslodavca radi dogovora oko izmjene uslova.
 • OpenMyCV može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na portal ili izvršiti  prilagođavanje shodno pravilima korištenja, uređivačkoj politici ili iz drugog razloga. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.
 • OpenMyCV može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumjevaju bilo koju vrstu diskriminacije, narušavanja ljudskih prava, eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa kao i svih drugih razloga koje OpenMyCV smatra opravdanim.
 • OpenMyCV se trudi da privatne i povjerljive informacije o korisnicima portala ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. OpenMyCV ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način kao što su provale u server prostorije, a bez znanja ili odobrenja OpenMyCV , doći do tih informacija. OpenMyCV ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.
 • U slučaju bilo kakvog prekršaja autorskih prava, nam treba odmah prijaviti kako bismo mogli adekvatno da reagujemo. Fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa izvora na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. OpenMyCV ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava, ali će preuzeti adekvatne mjere, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.

Registracija fizičkih lica na OpenMyCV - Šta podrazumijeva registracija?

Registracijom na portalu OpenMyCV fizička lica dobivaju dodatne mogućnosti praćenja ponude radnih mjesta (putem newsletter), kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima portala. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima.

Ovi podaci ostaju u evidenciji OpenMyCV i neće biti korišteni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.

Neke od opcija koje fizička lica dobijaju registracijom:

 • Mogućnost kreiranja profila, te čuvanja biografije, motivacionog pisma i fotografija koje su postavljene kao dokaz za određene kategorije unutar biografije – Postavljanjem biografije u bazu portala korisnik stiče mogućnost da tom biografijom (i motivacionim pismom) konkuriše na oglase sa portala, kao i mogućnost da ga poslodavci, koji imaju pristup bazi biografija, kontaktiraju sa poslovnom ponudom. 
 • Mogućnost postavljanja oglasa za rad unutar biografije pod povremeni posao, tako da poslodavci imaju mogućnost pretrage tih oglasa odnosno pretragu speed osoblja i kontaktiranja fizički lica za postavljeni oglas.
 • Mogućnost dodavanja kontakata u svoju bazu kontakata.
 • Mogućnost pregleda postova koji su objavljeni od prijatelja/kontakata koje korisnici prihvate.
 • Mogućnost objave posta koja će biti vidljiva svim prijateljima/kontaktima koje je korisnik prihvatio.
 • Mogućnost automatske prijave na posao. Korisnik prije prijave na posao treba što potpunije i detaljnije popuniti biografiju i napisati motivaciono pismo koje će se automatski priložiti uz Vašu biografiju kod poslodavca na oglas na koji ste se prijavili.

Biografija registrovanog korisnika-kandidata, za fizička lica

Registrovani korisnici-kandidati mogu da unesu biografiju u bazu OpenMyCV i time ostvare mogućnost da apliciraju na oglase koristeći se ovim biografijama, kao i da budu kontaktirani od strane poslodavaca. Pravo pretrage baze biografija imaju samo registrovani poslodavci i agencije kojima su administratori OpenMyCV omogućili pregled. 

OpenMyCV profil kandidata bit će priložen poslodavcu uz prijavu na oglas. Podaci o prijavi kandidata ostaju anonimni i dostupni isključivo kandidatu i strani kojoj se šalje prijava na oglas. Prilikom apliciranja na oglas za posao putem OpenMyCV, slijedeće informacije proslijeđujemo kompaniji na čiji oglas se kandidat prijavljuje: 

 • 1. OpenMyCV profil kandidata
 • 2. Kontakt informacije iz profila kandidata 
 • 3. Motivaciono pismo 

Kompanije koje objavljuju oglas će sačuvati i koristiti Vaše podatke u skladu sa njihovim vlastitim pravilima zaštite privatnosti.

Podaci iz biografija kandidata neće biti zloupotrebljavani od strane OpenMyCV, niti korišteni u druge svrhe. OpenMyCV sistemom autorizacije obezbjeđuje da pristup bazi biografija dobiju samo potencijalni poslodavci, međutim, ne može garantovati da treća lica neće, bez znanja ili odobrenja OpenMyCV , doći do podataka iz ove baze. Također, OpenMyCV ne odgovara za poslovne ponude koje stignu posredstvom ove baze.

Korisnik, svoju biografiju, u svakom momentu može obrisati iz baze. U slučaju brisanja biografije od strane korisnika, OpenMyCV ne garantuje da neki poslodavci nisu sačuvali biografiju korisnika iz perioda kada je ona bila aktivna, niti da ovi poslodavci ili lica koja su eventualno na drugi način došla do podataka kandidata, neće kontaktirati korisnika i nakon brisanja biografije iz baze.

Ukoliko smatrate da neko od registrovanih poslodavaca zloupotrebljava Vaše podatke iz baze biografija i kontaktira Vas sa povodom koji nije ponuda za zaposlenje, obavjestite nas o tome putem adrese: info@openmycv.com

 • OpenMyCV nije odgovoran za sadržaj oglasa koji je postavljen od strane poslodavca, niti za dalji tok procesa selekcije. OpenMyCV ne garantuje da će poslodavac ili njegov zastupnik ispoštovati sve potrebne procedure nakon poslate prijave. Odnosno, OpenMyCV ne može da garantuje da će treće lice kandidatu poslati pismo sa obavještenjem o ishodu konkursa, blagovremena uputstva koja objašnjavaju dalji tok procesa selekcije, kao ni bilo koju drugu informaciju o samom procesu selekcije.
 • OpenMyCV se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korištenja portala ili usluga i informacija datih na portalu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole OpenMyCV
 • Portal i usluge koje portal pruža, oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja, te se zbog neispravnosti istih, greške mogu dogoditi. OpenMyCV će se truditi da iste otkloni u najkraćem roku, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se OpenMyCV ne smatra odgovornim.
 • U slučaju više sile odnosno događaja za koje OpenMyCV nije mogao znati da će se dogoditi ili predvidjeti, niti su nastali krivicom OpenMyCV , ali ne ograničavajući se na, hakerske napade ili prestanak funkcionisanja Internet linka, rok iz prethodnog stava se produžava do isteka okolnosti koji su uzrokovali višu silu.

UVJETI KORIŠTENJA ZA PRAVNA LICA/POSLODAVCE/OPĆINE I NEVLADINE ORGANIZACIJE

 • Registracijom na portalu OpenMyCV pravna lica dobivaju dodatne mogućnosti postavljanja svog CV kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima (pravnim licima) portala. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa podacima pravnog lica.

  Ovi podaci ostaju u evidenciji OpenMyCV i neće biti korišteni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah nakon odobravanja administratora se dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.

  Neke od opcija koje pravana lica dobijaju registracijom:

  • Dodavanja kontakata iz sistema OpenMyCV-a.
  • Popunjavanje CV pravnog lica
  • Objava posta
  • Objava posla
  • Objava stipendije
  • Pretraga povremenog posla
  • Pretraga CV-ova (nevladinih organizacija, firmi, fizički lica, općina)
  • Primanje postova od svih svojih kontakata/prijatelja.
 • Sadržaj, tj. baza podataka portala je vlasništvo OpenMyCV. Posjetioci portala ili korisnici usluga, koji na portalu ostavljaju bilo kakve podatke su svjesni da oni automatski postaju vlasništvo portala.
 • Zabranjeno je preuzimanje i sistemska redistribucija sadržaja portala u komercijalne ili bilo koje druge svrhe, osim za ličnu upotrebu. Za korištenje informacija u druge svrhe, neophodno je prvo dobiti saglasnost OpenMyCV .
 • Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja.
 • Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vrijeđanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal.
 • OpenMyCV ne preuzima odgovornost za sadržaj konkursne dokumentacije kandidata pri prijavljivanju za radno mjesto.
 • OpenMyCV u bilo kom trenutku može bilo kojem posjetiocu oduzeti mogućnost pristupanja portalu ili bilo kom njegovom dijelu, odnosno oduzeti pravo korištenja bilo koje usluge OpenMyCV , iz bilo kog razloga koji OpenMyCV smatra odgovarajućim. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.
 • U skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik BiH, 59/09), Zakonom o radu FBiH (Službene novine Federacije BiH, broj 43/99, 32/00 i 29/03), Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 38/00, 40/00, 41/00, 47/02,) i drugim pozitivnim propisima, OpenMyCV neće objavljivati oglase koji, kao uslov za kandidate, sadrže pol, starost ili neko drugo lično svojstvo kandidata, osim ako je to lično svojstvo stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla ili ako takav uslov predstavlja afirmativnu mjeru zapošljavanja (rodna ravnopravnost u kompaniji, poreske i druge olakšice za zapošljavanje pripadnika određene starosne grupe i sl.). U slučaju prijema takvog oglasa, OpenMyCV će kontaktirati poslodavca radi dogovora oko izmjene uslova.
 • OpenMyCV može u svakom trenutku odbiti postavljanje bilo kojih sadržaja na portal ili izvršiti njegovo prilagođavanje shodno pravilima korištenja portala, uređivačkoj politici OpenMyCV ili iz drugog razloga a shodno odluci OpenMyCV. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.
 • OpenMyCV može u svakom trenutku da odbije postavljanje oglasa za radne pozicije koje podrazumijevaju eksplicitan rad u industriji za odrasle ili radne pozicije koje podrazumijevaju pružanje usluga korisnicima industrije za odrasle, kao i oglase za radne pozicije u kojima se od kandidata traže ili postoji osnovana sumnja da se traže novčana sredstva za zasnivanje radnog odnosa.
 • OpenMyCV se trudi da privatne i povjerljive informacije o korisnicima portala ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. OpenMyCV ipak ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja OpenMyCV, doći do tih informacija. OpenMyCV ne može biti odgovoran za posljedice takvih aktivnosti.
 • OpenMyCV nije svjestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Eventualni primjećeni prekršaj treba odmah prijaviti, kako bi OpenMyCV mogao adekvatno da reaguje. Fotografije, crteži i ostale slike su dobijene od trećih lica ili preuzeti sa izvora na kojima nisu izričito naznačena autorska prava. OpenMyCV ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno kršenje autorskih prava ali će preuzeti adekvatne mjere ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji.
 • Svi poslodavci podliježu komercijalnom oglašavanju, prema važećem cjenovniku.
 • Poslodavac je pri prvom registraciji obavezan ispuniti polja o registraciji kompanije (PDV uvjerenje, ID uvjerenje, rješenje o registraciji ili dokaz o osnivanju kompanije-ukoliko je ista u procesu osnivanja).

Registracija pravnih lica na OpenMyCV - Šta podrazumijeva registracija?

Registracijom na portalu OpenMyCV pravna lica dobijaju mogućnosti postavljanja konkursa za posao, pretraživanja baze biografija, kao i drugih prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija se jednokratno plaća gdje se registracijom dobivaju određeni broj bonus bodova i dostupna svim pravnim licima koja su posjetioci i korisnici portala.

Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji OpenMyCV i neće biti korišteni u druge svrhe. Registracija se vrši vrlo brzo i odmah se potom dobijaju sva dodatna prava koja pripadaju registrovanim članovima.

Korisnički profil firme / nevladine organizacije / općine

Firme / nevladine organizacije / općine također ima više mogućnosti na svom profilu:
 • Pregled baze podataka – četiri različite baze CV-ova koje se naplaćuju
 • Objavu posla
 • Objava stipendije
 • Pretraga speed osoblja – baza za povremeni posao
 • Dodavanje kontakata odnosno povezivanje sa drugim u našem sustavu.
 • Objavu posta – obavijesti za svoje kontakte koje ste prihvatili u mrežu.
 • Primanje obavijesti od svojih kontakata koji su strukturirani u četiri grupe

Svako korištenje profila firme / nevladine organizacije / općine u druge svrhe smatrat će se kršenjem uslova korištenja.

Oglašavanje - postavljanje natječaja za posao

Poslodavaci može oglas postaviti kroz profil putem formulara za Objavu natječaja za posao. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, odobrava ga administrator oglasa i on se nakon toga objavljuje  na portalu.

Svi oglasi pristigli do 14h postavljaju se na portal istog dana, dok oglasi koji stignu OpenMyCV nakon 14h postavljaju se narednog radnog dana. Prilikom objave oglasna za posao OpenMyCV će zaprimiti zahtjev i ukoliko je sadržaj primjeren oglas će biti pušten na stranicu. Prilikom objave oglasa smanjuje se broj bodova za jedan postavljeni oglas (80 bodova). Bodovi se mogu nadopuniti uplatom paketa prema važećem cjenovniku.

Dopuna bodova

Naručivanje dopune vrši se preko profila u dijelu koji se odnosi na stanje o bodovima. U tom dijelu se nalaze paketi za naručivanje dopune ili paket za pregled CV-ova. Klikom na određeni paket mi dobivamo zahtjev za narudžbom. Kada dobijemo zahtjev mi vam šaljemo predračun za uplatu. Nakon što uplatite, šaljemo poslodavcu na adresu fakturu sa naznakom da je plaćena a na profil poslodavca vršimo dopunu bodova ili aktivaciju pretrage određene grupe CV-ova.

Ukoliko je naručilac pravno lice iz inostranstva ili fizičko lice, plaćanje usluge OpenMyCV se vrši na osnovu predračuna, a usluga se izvršava tek nakon uplate. Nakon toga original fakture se šalje poštom na adresu poslodavca.

OpenMyCV nije odgovoran za sadržaj objavljenog oglasa koji je naručen od strane poslodavaca, niti za dalji tok procesa selekcije. Samim tim, na osnovu postavljenog oglasa OpenMyCV ne može da garantuje za kvalitet prijava, prijavljenih ili izabranih kandidata ili bilo kojih drugih akcija preduzetih od strane kandidata tokom ili nakon procesa selekcije.

Također, OpenMyCV se ne smatra odgovornim za bilo koju akciju ili gubitke koji predstavljaju rezultat korištenja usluga portala (predvidivih i nepredvidivih). Niti se smatra odgovornim za bilo koju posljedicu koja je rezultirala iz kontakta sa trećim licima (drugim kandidatima ili poslodavcima).

OpenMyCV se ne smatra odgovornim za bilo koji vid nepravilnog korištenja portala ili usluga i informacija datih na portalu, kao ni za bilo koju situaciju koja je izvan kontrole OpenMyCV.

Portal i usluge koje portal pruža oslanjaju se na rad softvera, servera i drugih tehničkih uređaja, te se zbog neispravnosti istih greške mogu dogoditi. 

U svakom trenutku OpenMyCV će se truditi da ih otkloni, ali za sve gubitke izazvane ovakvim situacijama se OpenMyCV ne smatra odgovornim.

OpenMyCV zadržava pravo izmjene uslova korištenja bez prethodne najave.