Copyright

Podaci u bazama podataka na www.openmycv.com su zaštićeni u skladu sa članom 3. Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH u korist OpenMyCV d.o.o. Podaci se mogu korisiti isključivo na način kako je propisano u uslovima korištenja istaknutim na www.openmycv.com

Korištenjem podataka u bilo koje druge svrhe (distribucija, kopiranje, prijepis, itd.) bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima BiH Zakonu o autorskom pravu, te podliježete sankcijama.

Copyright OpenMyCV d.o.o. 2017.