MyCV kompanije/firme

OpenMyCV omogućava firmama da vode svoj prvi profesionalni CV gdje imaju mogućnost isticanja svojih referenci, vještina, te iznošenje svojih stavova/viđenja po pitanju investicija u budućnosti gdje mogu pronaći partnere sa istim ili sličnim stavovima/viđenjima. Uspješnim kompanijama je potrebno da istaknu svoje prošle uspjehe i da na osnovu svog CV-a budu prepoznate kao odličan izbor za budućeg partnera. Vaš CV je ono što vi zapravo jeste i ono što Vaši partneri mogu očekivati od Vas, zato otvorite kod nas Vaš CV i ponudite se kao mogući budući partner jednoj od mnogih firmi koje dijele Vaše mišljenje.

Pridružite se našoj mreži.