Stipendije - Konkurs Bosana Fondacije za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države BiH 2017/18

Konkurs Bosana Fondacije za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države BiH 2017/18

Broj 0
Za Prvi ciklus studija
Status stipendiste Redovni
Područje BiH

Konkurs Bosana Fondacije za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države BiH 2017/18

Lokacija: područje BiH

 

 

KONKURS BOSANA FONDACIJE
za dodjelu stipendija redovnim studentima s područja države
Bosne i
 Hercegovine u akademskoj 2017/2018. godini

I.

Bosana Fondacija raspisuje konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog ciklusa visokog obrazovanjas područja Bosne i Hercegovine za akademsku 2017/2018. godinu.
 

II.

Uslovi za apliciranje na konkurs za dodjelu stipendije su sljedeći:

  • prednost imaju kandidati koji su trenutno smješteni u domu za nezbrinutu djecu ili su u prošlosti bili smješteni u domu za nezbrinutu djecu, pedagoškoj zajednici ili hraniteljskoj porodici;
  • pored navedenih kategorija u obzir ćemo uzeti samo kandidate čiji su staratelji/roditelji nezaposleni;
  • status redovnog studenta na jednom od državnih fakulteta BiH;

  • državljanstvo BiH;

  • da nisu stariji od 21 godinu, kada upisuju prvu godinu studija;

  • da upisuju prvu godinu studija prvu put u 2017/18 godini.

 

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:

  • opći uspjeh iz srednje škole;
  • nagrade, priznanja, osvojena mjesta na takmičenjima;
  • socijalni status;
  • ostalo (detalje možete naći u prijavi).

IV.

Prijave na konkurs podnose se na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici Bosana Fondacije (www.bosanafoundation.org).

Uz popunjenu prijavu na konkurs priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuju činjenice definisane u kriterijima i uslovima prijave. Dokumentacija se prilaže u elektronskom formatu, pa je potrebno skenirati originalne dokumente mjerodavnih službi. Lista potrebnih dokumenata je navedena u prijavi za konkurs i isti ne moraju biti ovjereni.

Molimo kandidate da šalju samo potpune prijave koje ce sadržavati sve dokumente navedene u prijavi. Osoblje fondacije nije dužno čuvati nepotpune prijave dok kandidati prikupljaju ostale potrebne dokumente.


V.

Odluka o visini stipendije i broju stipendista u akademskoj 2017/2018 godini, mjesečni iznos i iznos za dodatne školske troškove donijet će se naknadno.


VI.

Prijave na stipendiju se mogu izvršiti od dana objavljivanja konkursa 1. augusta 2017 do 15. augusta 2017, kada se zatvara konkurs. Studenti koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani i intervjuisani. Konačna odluka i lista kandidata će biti objavljena početkom septembra 2017.


Prijava se popunjava elektronski i predaje direktno na našoj web stranici, zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom.

NAPOMENA: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati!!!

Ajlana Osmanagić
Direktor Programa
Bosana Fondacija


 


 

Izvor: Stipendije.ba

18.07.2017