Projekti - BESPLATNA RADIONICA PODRŠKA PRI ZAPOŠLJAVANJU

BESPLATNA RADIONICA PODRŠKA PRI ZAPOŠLJAVANJU

Područje: Županija zapadnohercegovačka
Svrha: PODRŠKA PRI ZAPOŠLJAVANJU
Potrebna finansijska sredstva: 0 KM
Odgovorna osoba: Zana Alpez

Udruga “Pravi Put” je nositelj projekta pod nazivom “Podrška pri Zapošljavanju”,te zajedno sa Vijećem
Mladih Općine Ljubuški će se održati prvu u nizu od ovih radionica dana

“Besplatnu Radionicu” dana 26.11.2017. u Ljubuškom, Županija zapadnohercegovačka.
Lokacija “Općinska vijećnica Ljubuški”, s početkom u 12h
Radionica je namjenjena:
-osobama koji su na Zavodu za zapošljavanje,
-studentima, srednjoškolcima
-osobama dugo nezaposlenima, svim zainteresiranima
-svima koji žele naučiti kako bi se konkurirali na tržištu rada ,
Na radionici ćete dobiti opise,objašnjenja, znanja, konkrentne primjere ,te alate koje ćete iskoristiti kako bi mogli
lakše doći do zaposlenja.

Ovo je jedan od većih dogadjaja za ovo područje u Ljubuškom ,kao i u Županiji, te kao predsjednica Udruge “Pravi
Put” Grude, i sa predsjednicom, te članovima Vijeća Mladih Općine Ljubuški smatramo da radionica “Podrška pri
zapošljavanju u Ljubuškom - srednjoškolcima, studentima, ali i starijim nezaposlenim,te svim zainteresiranima
predstavlja veliku šansu da nauče kako da savladaju prepreke i da dođu do zaposlenja.

Prijavite se na ovu radionicu za besplatno sudjelovanje na linku:

Vijeće Mladih Općine Ljubuški fcb:
https://www.facebook.com/pg/Vijeće-mladih-općine-Ljubuški

ili na linku Udruge Pravi Put fcb:
https://www.facebook.com/udruga.pravi.put/