Poslovi - Oglas za posao

Profesor njemačkog jezika (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa odustva 1.7.2019. godine – 18 časova

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Kandidati pored opštih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonon kojim se uređuju radni odnosi treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnikom o kriterijumima i proceduri za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi i Pravilnikom o vrsti srtučne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji. 

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata potrebno je dostaviti:

 

1. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

2. Uvjerenje o državljanstvu 

3. a) Diplomu o odgovarajućoj stručnoj spremi – završen 1. ciklus studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent; 

b) Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studijskog programa dostavljaju kandidati koji imaju završen drugi ciklus studijskog progrma i stečeno akademsko zvanje. 

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, 

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ili uvjerenje o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne godine, 

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandiat prijavljen, 

7. Uvjerenje o radnom stažu izdatog od strane ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi – vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, nepuno radno vrijeme preračunato u puno radno vrijeme (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom),

8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidate koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji ima utvrđenu ovu vrstu statusa) i/ili o utvrđenom statusu RVI Odbrambeno-otadžbinskog rata RS (za kandidata koji imaju utvrđenu ovu vrstu statusa).

 

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (SG 41/18) kao i lica koja su po propisima vežećim do stupanja na snagu navedenog Zakona ispunjavala uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

 

Škola će službenim putem zatražiti za izabranog kandidata uvjerenje o neosuđivanosti, a ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviže kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci.

 

Testiranje i intervju sa kandidatima iz tačke 1. konkursa, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se dana 21.9.2018. (petak) godine u 16.00 časova. 

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i njihovo nepojavljivanje će se smatrati odustankom od prijave na konkurs. 

Kanidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i dostavljena dokumenta se neće vraćati kandidatima. 

Nepotpuna i neblagovremena dokumenta neće se razmatrati. 

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

 

Dokumenta dostaviti lično ili poštom na adresu 

JU Gimnazija Mrkonjić Grad 

Sime Šolaje 91

70 260 Mrkonjić Grad

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

13.09.2018