Poslovi - Oglas za posao

KONKURS za prijem nastavnika

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Ugostiteljstvo
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Trebinje
Broj pozicija 1
Jezici:

KONKURS za prijem nastavnika - CENTAR SREDNjIH ŠKOLA TREBINjE

Lokacija: TrebinjeKuvar-specijalista - peti stepen, odnosno  Ugostiteljsko-kulinarski tehničar-specijalista, peti stepen  -  1 izvršilac  sa radnim iskustvom u nastavi i  položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu  (18 nastavnih časova praktične nastave za zanimanje kuvar) 

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:
1.Uvjerenje o državljanstvu;
2.Izvod iz matične knjige rođenih;
3.Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti kandidat dostavlja nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4.Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će zatražiti za kandidata koji bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:
1.Ovjerena foto-kopija diplome, odnosno uvjerenja u kome je navedena tražena stručna sprema propisana Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12 i 83/15).
2.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. važećeg Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi:

1.Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju izdaje Zavod za zapošljavanje,  ukoliko se kandidat nalazi na toj evidenciji;
2.Ovjerena foto-kopija radne knjižice;
3.Uvjerenje o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
4.Uvjerenje o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen;
5.Uvjerenje o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko je kandidatu takav status utvrđen.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom „Prijava na Konkurs za zapošljavanje“) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.
Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 11.08.2017. u 900 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje. 
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. 
Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.
 


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

28.07.2017