Poslovi - Oglas za posao

Stručni saradnik za mrežnu administraciju (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Elektrotehnika, Informatika
Iskustvo: Dvije godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu i Odluke Uprave Banke UB-1/3-5653-2/18 raspisuje se:

 

OGLAS

za prijem na rad na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

 

1. NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS:

   Stručni saradnik za mrežnu administraciju, 1 izvršilac

 

2. MJESTO  RADA :

    Sarajevo

 

3. OPIS RADNOG MJESTA: 

 • Nadgledanje računarske komunikacijske mreže (LAN i WAN), 
 • Instaliranje i održavanje mrežnog i komunikacijskog softvera,
 • Planira i razvija zaštite od upada neovlaštenih osoba u mrežu,
 • Podrška za hardver,
 • Podrška rada Elektronskom bankarstvu,
 • Informiše i konsultuje voditelja Odjela  za IKT o svim bitnim pitanjima za rad Tima,
 • Osigurava da se svakodnevni zadaci Odjela odvijaju bez ometanja, 
 • Realizuje  plan načina smještanja i zaštite podataka (system storage) za trenutne potrebe sistema i planira potrebna mjesta za smještanje podataka u budućnosti,
 • Obavlja ostale poslove po nalogu Voditelja Odjela.

4. OPŠTI  USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • opšta zdravstvena sposobnost za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.

5. POSEBNI USLOVI:

 • Stručna sprema: VSS
 • Usmjerenje: Informatičko/Elektrotehničko
 • Radno iskustvo: Najmanje 2 godine radnog iskustva, a 1 godina rada u struci
 • Stručna znanja: Poželjno posjedovanje CCNA i MCSA  certifikata i poznavanje administriranja Exchange servera.
 • Informatičke vrijednosti: Iskustvo u radu sa Windows i Linux operativnim sistemima, poželjno posjedovanje CCNA i MCSA certifikata, iskustvo u radu sa sistemskim i mrežnim HW i SW, iskustvo u radu sa Hyper V serverom, iskustvo u radu sa VM Ware serverom i Virtual Centar.
 • Lične vještine i ponašanja: Organizacijske sposobnosti, sposobnost  samostalnog  i brzog donošenja  odluka,  sposobnost  preuzimanja  odgovornosti,  analitičko razmišljanje, flesibilnost u radu, komunikativnost i pregovaračke sposobnosti, kreativnost u radu, sposobnost rada u stresnim situacijama, pouzdanost, preciznost, timski rad.     
 • Strani jezik: Aktivno znanje engleskog jezika. 
 • Ostalo: Vozačka dozvola - B kategorije.

6. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU:

 • Biografija sa kontakt podacima (CV)
 • Diploma o završenom obrazovanju.

Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti potrebnu dokumentaciju u skladu sa internim aktima Banke. 

 

7. ROK ZA DOSTAVU:

Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih u oglasu mogu se dostaviti neposredno na protokol Union banke dd Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:

 

UNION BANKA DD SARAJEVO

Hamdije Kreševljakovića br.19

71 000 Sarajevo, 

ODJEL ZA UPRAVLJANJE  LJUDSKIM  RESURSIMA sa naznakom “Prijava na Oglas - NE OTVARATI”

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvrđene u oglasu obaviće se intervju. O datumu, vremenu i mjestu intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Sve prijave i navedeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i s njima se postupa kao sa poslovnom tajnom. Dostavljena dokumentacija ne podliježe vraćanju.

 

 

 

Izvor: Posao.ba

14.04.2018