Poslovi - Oglas za posao

Prijem 2 nastavnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 2
Jezici:

Prijem 2 nastavnika - Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja...

Lokacija: Banja Luka1)Poznavanje materijala (za zanimanje frizer)-2 časa sedmično, 
2)Tehnologija zanimanja (za zanimanje frizer)-4 časa sedmično.

Radni odnos biće zasnovan na određeno vrijeme - od 01.09.2017. godine do 31.08.2018. godine. 

U radni odnos biće primljena lica sa radnim iskustvom od najmanje godinu dana i položenim stručnim ispitom. 
Kandidati moraju ispunjavati opšte i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu a prijem radnika će se izvršiti u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Kandidati su dužni, pored potpisane prijave sa kontakt podacima, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata (koji im neće biti vraćeni):
1.Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u trajanju od 4 godine i ostvarenih najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent i zvanjem iz odgovarajuće oblasti.
2.Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, 
3.Izvod iz matične knjige rođenih,
4.Uvjerenje o državljanstvu, 
5.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vaspitno-obrazovni rad,
6.Uvjerenje o radnom iskustvu od ranijih poslodavaca,
7.Uvjerenje o vremenu provedenom na evideciji nezaposlenih lica izdato od Zavoda za zapošljavanje.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviće samo izabrani kandidati, prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o neosuđivanosti Centar će službenim putem pribaviti za izabrane kandidate. 
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovrmene prijave, te koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obavljen u prostorijama Centra dana 07.08.2017. godine u 10.00 časova, o čemu kandidati neće biti posebno obavještavani, te ukoliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs će biti otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Prijave sa dokumentacijom predaju se u Centru, Ul. Jovana Raškovića br. 28, Banja Luka, na protokol ili poštom na navedenu adresu.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

27.07.2017