Poslovi - Oglas za posao

Daktilograf (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Bijeljina, Vlasenica
Broj pozicija 1
Jezici:

Daktilograf - Osnovni sud u Vlasenici

Lokacija: BijeljinaDaktilograf – 1 izvršilac na određeno vrijeme od 3 mjeseca

OPIS POSLOVA:
-Obavlja poslove sudskog zapisničara na pretresima, ročištima i raspravama, piše na računaru ili snima tok pretresa, ročišta ili rasprave, rukuje audio opremom tamo gdje je instalirana, potupa po naredbama sudije u predmetima, brine o evidenciji predmeta i ročištama, preuzima predmete iz pisarnice i vraća ih složene po rednom broju sa spakovanom poštom  na otpremu pošte, pravovremeno ulaže podneske, dostavnice i povratnice u spise koji se nalaze kod sudije, vrši pripremne i potrebne radnje vezane za izlazak na tren u svojstvu zaspisničara.
-Obavlja i druge poslove u djelokrugu rada ovog radnog mjesta kao i poslove po nalogu predsjednika suda. 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i posebne uslove:
-završena srednja stručna sprema – III ili  IV stepen, opšteg, upravnog, ekonomskog smjera, srednja birotehnička škola,
-poznavanje rada na računaru,
-1 (jedna) radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Za kandidate koji ispunjavaju uslove obavezna je provjera radnikove sposobnosti i to putem provjere brzine tačnosti kucanja biće izvršeno testiranje od strane komisije koju će formirati predsjednica suda, te obavljen razgovor (interviju) o čemu će kandidati biti obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su dužni navesti u prijavi.

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti sledeću dokumentaciju:
-kraću biografiju, kontakt telefon i adresu prebivališta,
-diplomui o završenoj navedenoj srednjoj školi ili uvjerenje,
-uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-potvrdu o radnom stažu,
-fotokopiju radne knjižice, uključujući stranice sa podacima o radnom stažu,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,  dok o ranijoj neosuđivanosti sud će pribaviti po službenoj dužnosti.

Po konačnosti odluke o prijemu, izabrani kandidat je dužan dostaviti i uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti.

Priložena dokumenta uz prijavu moraju biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Rok za podnošenje prijave, sa prilozima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana ovjavljivanja u Dnevnom listu Glas Srpske. Prijave na oglas zainteresovani kandidati mogu dostaviti putem pošte ili neposredno predati na adresu  Osnovnog suda u Vlasenici, ul. Svetosavska 19, sa naznakom  „Prijava na oglas“.

Nepotune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

20.07.2017