Poslovi - Oglas za posao

Portir - recepcionar

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na temelju čl. 17. i 23. stav. 2. Statuta FZZZ Sarajevo, čl. 2. Pravilnika o radu i Odluke ravnateljice Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo, br. 01-49-10722/17 od 28.11.2017. godine, objavljuje se

 

N A T J E Č A J

 

za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme

 

Stručni suradnik za statistiku – 1 izvršitelj

Portir - recepcionar – 1 izvršitelj

 

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati su dužni ispunjavati i posebne uvjete kako slijedi:

 

Za radno mjesto Stručni suradnik za statistiku

 

VSS ( VII stupanj ), društvenog, tehničkog ili matematičkog smjera, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, nakon završene VSS, poznavanje rada na računalu

 

Potrebni dokumenti:

 

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 

životopis, adresu i kontakt telefon

rodni list

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

diplomu kao dokaz o završenom fakultetu

dokaz o potrebnom radnom iskustvu nakon stjecanja VSS

dokaz o poznavanju rada na računalu

ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH

ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz javne službe kao rezultat disciplinske mjere

 

Za radno mjesto Portir - recepcionar

 

SSS ( IV stupanj ), društvenog smjera, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva, poznavanje rada na računalu

 

Potrebni dokumenti:

 

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:

 

životopis, adresu i kontakt telefon

rodni list

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

dokaz o završenoj srednjoj školi društvenog smjera

dokaz o poznavanju rada na računalu

ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH

ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz javne službe kao rezultat disciplinske mjere

 

Napomena:

 

Svi dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kandidat je dužan prilikom apliciranja navesti na koje radno mjesto se prijavljuje. Natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

 

Svi kandidati će blagovremeno pisanim putem biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovog natječaja, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. 

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

 

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

 

Federalni zavod za zapošljavanje Sarajevo

 

Đoke Mazalića br. 3

 

71 000  S a r a j e v o

 

„Prijava na natječaj  – NE OTVARATI”

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

 

Mostar, 04.12.2017.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

05.12.2017