Poslovi - Oglas za posao

Projektni asistent (m/z)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo, Tuzla
Broj pozicija 1
Jezici:

Investicijska fondacija Impakt (Fondacija) je osnovana sa misijom unapređenja preduzetničkog ekosistema u BiH i razvoj invoativnih modela preduzentištva u svrhu kreiranja prilika za mlade. Do sada je direktno učestvovala u kreiranju više od 200 mikro i malih biznisa širom BiH. (više na www.impakt.ba)

 

Shodno ukazanoj potrebi raspisuje se:

 

OGLAS

 

za projektne asistente/asistentice (dvije pozicije)

(Tuzla i Sarajevo)

 

Odgovornosti i zadaci projektnog asistenta/ice

 

Pozicija projektnog/e asistenta/ice podrazumijeva svakodnevno administrativno i logističko upravljanje projektnim aktivnostima u skladu sa definisanim okvirom, uspostavljanje i održavanje saradnje sa svim akterima, ulogu u osmišljavanju, provođenju, prezentovanju projektnih aktivnosti, pisanje i dostavljanje izvještaja o aktivnostima, organizaciju i realizaciju proejktnih aktivnosti na terenu (na različitim lokacijama u BiH.

 

Ove aktivnosti uključuju slijedeće radne zadatke:

 • Priprema i organizacija tehničkih uslova rada Fondacije;
 • Učestvovanje u organizaciji i realizaciji treninga / radionica / konferencijskih događaja i sastanaka;
 • Komunikacija sa korisnicima projektnih aktivnosti;
 • Praćenje implementacije trenutnih projektnih aktivnosti i praćenje rokova izvještavanja, organizovanje aktivnosti i asistencija u pisanju završnih izvještaja;
 • Knjigovodstvena podrška za projekt (posebno u polju nabavke);
 • Provedba i administrativna podrška svih projektnih aktivnosti;
 • Istraživanje, pisanje i distribuiranje saopćenja za javnost u medijima o planiranim i održanim aktivnostima u sklopu rada Fondacije;
 • Osmišljavanje i organizacija promocije projekata te izrada i implementacija plana prezentacije programa na drušvenim mrežama, web stranici, biltenima;
 • Priprema brošura, letaka, fotografija, video snimaka, pisama u saradnji sa Izvršnim direktorom;
 • Podrška za prevođenje (usmeno i pismeno - BiH na Engleski i obratno) tijekom svih aktivnosti povezanih s radom Fondacije;
 • Obavljanje drugih poslova koje povjeri Izvršni direktor ili direktno nadređeni, a u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu Fondacije.

USLOVI:

 • SSS sa najmanje 3 godina radnog iskustva,
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i službenih jezika BiH;
 • Korištenje savremenih tehnoloških alata (npr. Zoom, Microsoft Teams, Office paket, itd.)
 • Iskustvo i vještine potrebne za saradnju sa lokalnim zajednicama, preduzetnicima i biznisima;
 • Izražene organizacijske vještine;
 • Izražene vještine planiranja, upravljanja, i komunikacijske vještine;
 • Vozačka dozvola B kategorije

Kandidati prijave mogu podnijeti do do 08.04.2021. do 12.00. sati dostavljanjem sljedećih dokumenata:

 • CV (Europass);
 • Pismo interesa do 200 riječi;
 • Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr.potvrde, cetrtifikati, pisma preporuke i sl.).

Prijave slati isključivo putem e-maila na adresu info@impakt.ba uz naslov e-maila „PRIJAVA NA OGLAS ZA PROJEKTNOG ASISTENTA/ICU"

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Izvor: MojPosao.ba

31.03.2021