Poslovi - Oglas za posao

Finansijski revizor (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

K O N K U R S

za prijem u radni odnos 

 

Finansijski revizor (m/ž), jedan (1) izvršilac na neodređeno vrijeme 

 

 

Pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

  1. diplomirani ekonomista VSS ili Master sa položenim ispitom za zvanje Ovlašteni revizor - OR ili Certificirani računovođa - CR u postupku polaganja ispita za Ovlaštenog revizora
  2. poznavanje engleskog jezika i rada na računaru

Prijavu sa CV-om i dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti putem pošte ili lično na adresu

 

 

«RECONS» d.o.o. Sarajevo

Azize Šaćirbegović b.b.

71000 Sarajevo

Kontakt telefon: 061 227 008

 

Izvor: MojPosao.ba

06.01.2021