Poslovi - Oglas za posao

Pripravnik – volonter (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 3
Jezici:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

 

OPIS RADNOG MJESTA

OКRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

 

Na osnovu člana 70. Zakona o sudovima Republike Srpske (’’Sl.glasnik Republike Srpske’’,37/12) člana 7. i 8. Zakona o radnim odnosima u državnim organima (’’Sl.glasnik RS’’, broj: 6/97, 11/94, 96/03 i člana 9. tačka 3., tačka 8.,i tačka 12.  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Predsjednik Okružnog suda u Istočnom Sarajevu,

r a s p i s u j e

 

JAVNI  КONКURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Pripravnik – volonter ................izvršilaca 3

Radni odnos  se zasniva na određeno vrijeme

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da je punoljetan

 

Posebni uslovi:

- VSS – Završen Pravni fakultet (zvanje stečeno četverogodišnjim studijem na Pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četverogodišnji studij na Pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)

 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, prosjek ocjena tokom studiranja, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu.

U postupku prijema kandidata provest će se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Кonkurs ostaje otvoren  30 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Кarađorđeva br. 5.

71123 Istočno Sarajevo

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

27.07.2020