Poslovi - Oglas za posao

Ravnatelj škole (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Pet godina
Mjesto: Stolac
Broj pozicija 1
Jezici:

Temeljem čl. 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („NN HNŽ“ broj: 5/00, 4/04, 5/04,  1/14 i 7/16 ), čl. 63. i 64.  Statuta Škole, suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a, br. 05-02-681/20 od 17.04.2020. godine i Odluke Školskog odbora ur. broj: 05-I-280/20 od 29.04.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole Stolac, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

  • Ravnatelj škole - 1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

Uvjeti natječaja:

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-a 8NN HNŽ-a br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), i to:

  1. Da ima VŠS ili VSS spremu
  2. Da ispunjava uvjete za učitelja ili pedagoga sukladno Zakonu
  3. Da ima pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi
  4. Da nije kazneno osuđivan
  5. Da nije angažiran na drugim pozicijama koje mogu utjecati na eventualni sukob interesa
  6. Da nije u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stupnja s bilo kojim članom Školskog odbora 

Kandidati su obvezni uredno dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenata:

 

prijava na natječaj, životopis, diploma o završenoj stručnoj spremi (ukoliko je izdata u stranoj državi dostaviti nostrifikaciju diplome), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, osobna iskaznica, uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu o radnom stažu u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja iz koje je vidljivo na kojem je radnom mjestu kandidat radio, dokaz o radnom stažu – mjerodavni dokument nadležne institucije za mirovinsko osiguranje, potpisane i ovjerene izjave iz točke 5. i 6. uvjeta natječaja

 

Zaključivanjem Ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti:

  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) i liječničko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci).

Ravnatelj škole se imenuje na mandat od 4 godine.

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o imenovanju.

 

Prijavu s potrebitom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Stolac

Kneza Domagoja bb

88 360  Stolac

sa naznakom

„ Natječaj za ravnatelja škole - Natječajno povjerenstvo “

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

15.05.2020