Poslovi - Oglas za posao

Daktilograf (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Okružni privredni sud Istočno Sarajevo

 

OPIS RADNOG MJESTA

OКRUŽNI PRIVREDNI SUD ISTOČNO SARAJEVO

Na osnovu člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske (Sl. Glasnik broj 37/12; 44/15 i  100/17) i člana 12., prečišćeni tekst, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Istočno Sarajevu, raspisuje

 

JAVNI К O N К U R S

za prijem  u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. Daktilograf——————-1 (jedan) izvršilac

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1.  Кandidati treba da ispunjavaju sledeće opšte i posebne uslove

Opšti uslovi:

-  da je državljanin BiH;

-  da je punoljetan;

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

-  da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-  da nije osuđen za krivično dijelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljenje poslova u državnom organu

 

Posebni uslovi:

- SSS- IV stepen birotehnička škola ili srodna školska sprema

- poznavanje rada na računaru

- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon završene školske spreme na istim ili

sličnim poslovima

- položen stručni ispit poželjno

 

2.  Кandidati se primaju u radni odnos uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

3.  Lice koje u vrijeme prijema u radni odnos nema položen stručni ispit može  se primiti u radni odnos uz obavezu da ispit položi najkasnije u roku od  6 (šest) mjeseci od dana prijema u radni odnos.

 

Uz Prijavu sa kratkom biografijom kandidati treba da dostavesledeću dokumentaciju:

- izvod iz matične knjige rođenih (orginal ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija)

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (orginal ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o nekažnjavanju (orginal ili ovjerena kopija)

- diploma o završenoj školi (orginal ili ovjerena kopija)

- dokaz o potrebnom radnom stažu (orginal ili ovjerena kopija)

- dokaz o poznavanju rada na računaru (orginal ili ovjerena kopija)

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko isti imaju položen (orginal ili ovjerena kopija)

 

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti obavezan je dostaviti samo izabrani kandidat.

Izbor kandidata vršiće se na osnovu zaprimljenih prijava, pismenog rada, obaveznog testiranja daktilografije i usmenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa.

Dokumentacija ne starija od šest mjeseca. Molimo kandidate da uz prijavu ne dostavljaju dodatne materijale koji nisu traženi konkursom.

Prijave se podnose na pisarnici suda lično  ili putem pošte na adresu: Okružni privredni sud Istočno Sarajevo, Vojvode Radmomira putnika bb, 71123 Istočno Sarajevo. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“

 

Кonkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Кonkus će se objaviti u Glasu Srpske i na Veb stranici suda.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

26.03.2020