Poslovi - Oglas za posao

Komercijalista (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Broj: 1529/2020

Dana: 11.02.2020.

Na osnovu člana 280. Statuta, društvo "Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo, Podružnica Mostar, Vrapčići bb, po ukazanoj potrebi, raspisuje

O G L A S

Za popunu radnih mjesta: 

 

Komercijalista..........................................................................................................1   izvršilac

 

Uslovi za vršenje posla: Najmanje SSS društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Uslovi:  

  • Najmanje SSS društvenog smjera, 
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 
  • dobro poznavanje rada na računaru, 
  • poznavanje engleskog jezika, 
  • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Opis poslova: 

Predstavlja i vrši prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Društva, prati kretanje cijena konkuretnih proizvoda na tržištu i predlaže korekcije cijena proizvoda koje prodaje, pod nadzorom pretpostavljenog zaključuje ugovore o prodaji proizvoda, prati njihovu realizaciju, komunicira sa kupcima, rješava njihove reklamacije, prikuplja narudžbe, prati zalihe proizvoda i potrebe kupaca za novim isporukama ili zamjenom zaliha pred istek roka trajanja proizvoda, obavlja korespondenciju sa poslovnim partnerima, odgovara za prikupljanje i pripremu dokumentacije u vezi sa zaključenjem i realizacijom ugovora, odgovara za poštivanje ugovorenih rokova isporuke, kontinuirano prati ažurnost plaćanja isporučene robe i preduzima mjere na naplati potraživanja, izvještava o prodaji i naplati potraživanja na regiji za koju je odgovoran, materijalno odgovara za štetu koju prouzrokuje Društvu nemarnim i nepažljivim odnosom prema radnim zadacima, kupcima, sredstvima i opremi koju koristi na radu i u vezi sa radom, po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove koji obzirom na organizaciju rada, pravila i standarde struke spadaju u njegov djelokrug, vrši blagovremeno izvještavanje pretpostavljenog i odgovara za zakonitost rada.

 

Sva zainteresovana lica svoje biografije (CV)  mogu slati na adresu: "Sarajevska pivara“ d.d. Sarajevo, Podružnica Mostar, Vrapčići bb, Mostar 88.000

 

Oglas ostaje otvoren 7 /sedam/ dana od dana objavljivanja.

Po isteku oglasa, biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 

 

Izvor: Posao.ba

12.02.2020