Poslovi - Oglas za posao

Voditelj službe logistike (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Tri godine
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

„OKTAL PHARMA „ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Pijačna broj 14A, Sarajevo, objavljuje

 

OGLAS

 

za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci na poziciju

 

1)  Voditelj službe logistike 

 

Lokacija rada: Sarajevo

 

Uslovi za poziciju:

 • VSS  (ekonomski, farmaceutski ili drugi odgovarajući fakultet); 
 • Radno iskustvo 3 godine na sličnim poslovima od čega 2 godine na rukovodećim radnim mjestima
 • Sposobnost strateškog razmišljanja;određivanje poslovnih ciljeva i prioriteta;
 • Spremnost preuzimanja odgovornosti i donošenja odluka;
 • Usmjerenost na kupca, rješavanje reklamacija 
 • Rukovođenje, motiviranje, efikasna komunikacija, upravljanje promjenama;
 • Poznavanje rada na računaru (Excel, Word, PowerPoint, Outlook)  
 • Engleski jezik-razina B1
 • Vozačka dozvola B kategorija.

Poslovi i radni zadaci radnog mjesta zaposlenika su: 

 • analiza rada odjela i predlaganje unapređenja poslovanja u svim segmentima rada
 • predlaganje usavršavanja i razvoja kadrova
 • mentoriranje neposredno podređenih, postavljanje ciljeva, praćenje i ocjenjivanje njihove učinkovitosti
 • rješavanje najsloženijih pitanja iz djelokruga rada skladišta
 • suradnja s drugim odjelima unutar Oktal pharme i predlaganje unapređenja procesa
 • organiziranje, usklađivanje i obavljanje nadzora nad svim poslovnim aktivnostima neophodnim za uspješno funkcioniranje skladišta i voznog parka kompanije
 • praćenje zakonodavne regulative i predlaganje usklađenja rada i skladištenja robe s pozitivnim zakonskim odredbama
 • vođenje uredne evidencije o kretanju robe u skladištu
 • organiziranje i provedba polugodišnje i godišnje inventure
 • predlaže i provodi mjere za osiguranje sigurnost skladišta i robe
 • prati i kontrolira okolišne uvjete u skladišnim prostorima
 • nadzire sustav mjera DDD
 • definiranje ruta dostave
 • predlaganje i provođenje mjera za osiguranje sigurnost objekta i imovine
 • vodi brigu o primjeni mjera zaštita na radu
 • vodi brigu o ispravnosti opreme i uređaja za rad
 • vodi brigu o pravilnoj primjeni dobre distribucijske prakse u svim segmentima skladišnog poslovanja
 • izrađuje radne upute (SOP) vezane uz specifične poslove skladišta
 • provodi kontrolu i vodi evidenciju o radnom vremenu zaposlenika skladišta
 • izvještavanje po nalogu neposrednog rukovoditelja  o bolovanjima, o evidenciji radnog vremena, o broju reklamacija, o obavljenoj inventuri i dr. ključnim pokazateljima poslovanja)
 • obavljanje drugih aktivnosti prema nalogu pretpostavljenoga.

Radnik je odgovoran za: 

 • ukupno poslovanje skladišta
 • aktivno sudjelovanje u kreiranju kadrovske politike u službi i razvoju radnih procedura i poslovnih procesa
 • neposredno obavljanje najsloženijih poslova iz djelokruga rada skladišta
 • optimalno utrošene sate rada
 • organizaciju i sprovođenje polugodišnje i godišnje inventure
 • pravovremeno izvršavanje poslova iz nadležnosti skladišta i distribucije proizvoda
 • nadzor nad svim aktivnostima neophodnim za uspješno funkcionisanje skladišta
 • za donošenje, razvoj i primjenu procedura (politika) iz područja rada službe
 • dnevno praćenje i usmjeravanje načina rada suradnika u službi radi dostizanja planiranih rezultata
 • pravodobno izvještavanje neposredno nadređenog
 • izvršenje radnih zadataka sukladno dokumentaciji sustava upravljanja kvalitetom

Oglas ostaje otvoren do: 17.02.2020. godine

 

Prijave za predmetnu poziciju su šalju direktno na adresu Pijačna 14, Sarajevo i ista treba da sadrži:

 • biografiju; i
 • motivaciono pismo.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Izvor: Posao.ba

11.02.2020