Poslovi - Oglas za posao

IT Tehničar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - Prečišćeni tekst, broj: IUS-UO-08-13/19, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeća radna mjesta:

 

IT Tehničar..............................................................................................................1 izvršilac

 

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

 • Diploma srednje škole, poželjno iz tehničkih nauka;
 • Poželjno iskustvo u radu sa računarskim mrežama i drugim računarskim tehnologijama;
 • Iskustvo u održavanju hardvera i softvera i rješavanju problema;
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika je neophodno;
 • Poznavanje drugih stranih jezika je poželjno;
 • Najmanje godinu dana iskustva na istim ili sličnim poslovima.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

 • Help Desk podrška za osoblje, studente i goste; 
 • Instalira, konfiguriše, ažurira i održava klijent računare;
 • Održava i rješava softverske i hardverske probleme na klijentskim računarima;
 • Održava LAN i WiFi mrežnu infrastrukturu te pruža tehničku podršku na kampusu Univerziteta;
 • Pruža tehničku podršku postojećoj opremi za prezentaciju;
 • Pruža tehničku podršku sistemu za kopiranje/štampanje;
 • Pruža tehničku podršku audio-video sistemu kao i sistemu za simultano prevođenje;
 • Vrši kabliranje, testiranje i otklanjanje kvarova (LAN mreža, telefon/fax, električno napajanje);
 • Instalira, konfiguriše i ažurira softver i hardver klijent računara;
 • Primjenjuje standardne procedure testiranja, instalacije i ažuriranja hardvera i softvera klijent računara i i priprema redovne izvještaje;
 • Učestvuje u otklanjanju kvarova u hitnim slučajevima;
 • Sarađuje sa drugim zaposlenima i obavlja druge poslove u skladu sa planovima rada i zadacima koje traži rukovodilac Univerzitetskog računarskog centra;
 • Poslodavac može zahtijevati od zaposlenog da obavlja i druge srodne dužnosti, kao što su učešće u odborima, prevođenje, sastanci, konferencije i sl. 

Za svoj rad radnik je odgovoran rukovodiocu Univerzitetskog računarskog centra.

 

U prijavi na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (na engleskom jeziku):

 • Biografiju (CV);
 • Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu. 

 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci. 

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – POZICIJA (ovdje naznačiti naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje)” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati. 

 

Izvor: Posao.ba

11.01.2020