Poslovi - Oglas za posao

Čuvar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu - Prečišćeni tekst, broj: IUS-UO-08-13/19, Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem zaposlenika u radni odnos

 

Raspisuje se konkurs za prijem zaposlenika u radni odnos sa punim radnim vremenom na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, za sljedeće radno mjesto:

 

Čuvar.......................................................................................................................1 izvršilac

 

OPĆI USLOVI I KVALIFIKACIJE:

 • Srednja ili odgovarajuća stručna škola;
 • Poželjno poznavanje engleskog i turskog jezika;
 • Najmanje godinu dana iskustva u struci.

KRATAK OPIS RADNOG MJESTA:

 • Vrši kontrolu ulazaka u zgrade kampusa, kao i unošenje i iznošenje inventara i drugih materijala iz zgrada kampusa;
 • Prima upite i pruža informacije osobama koje ulaze u kampus;
 • Čuva i pohranjuje ključeve određenih prostorija;
 • Vodi evidenciju o zaposlenima koji dolaze i napuštaju službene prostorije van radnog vremena;
 • Redovno vodi dnevnik smjena i unosi zabilješke o uočenim nedostacima ili oštećenjima tokom dužnosti i o tome obavještava Rukovodioca Tehničke službe;
 • Ako se pojavi potreba, obavještava nadležne osobe o specifičnim pitanjima;
 • Obilazi službene prostorije noću, provjerava ulaze u prostorije i  krug kampusa;
 • Vodi računa o tome da se red i disciplina održavaju u zgradama kampusa;
 • Direktno je odgovoran za obezbjeđenje prostorija i zaposlenika u Rektoratu, na zahtjev Generalnog sekretara;
 • Kontroliše pristup prostorijama na zahtev Generalnog sekretara;
 • Ne dozvoljava uklanjanje bilo kakve opreme ili inventara iz zgrada ili kruga kampusa, osim ako osoba koja to obavlja nema pismeno odobrenje za takve radnje;
 • Ne dozvoljava unos oružja ili predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda;
 • U slučaju tuče ili agresivnog ponašanja pojedinca, odgovoran je da spriječi takvu osobu /osobe da nastave takve radnje;
 • Obavlja druge poslove na zahtjev rukovodioca Tehničke službe.

Za svoj rad radnik je odgovoran Rukovodiocu Tehničke službe.

 

U prijavi na konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente (na engleskom jeziku):

 • Biografiju (CV);
 • Motivacijsko pismo.

Izbor kandidata vrši Komisija imenovana od strane Rektora Univerziteta. Samo kandidati koju budu izabrani u uži krug bit će pozvani radi intervjua. Na intervjuu Komisija može zatražiti na uvid diplomu i dokaz o radnom iskustvu. 

 

Sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od godinu dana, sa probnim radom od šest mjeseci. 

 

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom i naznakom “KONKURS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA – POZICIJA (ovdje naznačiti naziv pozicije za koju se kandidat prijavljuje)” dostaviti lično (svakim radnim danom od 08:30 do 17:00 sati) ili poštom na adresu:

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Hrasnička cesta 15

71 210 Ilidža

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Izvor: Posao.ba

11.01.2020