Poslovi - Oglas za posao

Daktilograf (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 1
Jezici:

Daktilograf-  Osnovni sud u Doboju

 

OPIS RADNOG MJESTA

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI  KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

1. DAKTILOGRAF - izvršilaca 1

 

Opis poslova radnog mjesta:

-Vrši sve daktilografske poslove po diktatu i prepisu na kompjuteru ili pisaćoj mašini

-radi sa sudijama u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima na dnevnoj osnovi

-prekucava materijale i održava evidenciju spisa za sudije uključujući i vođenje zapisnika na ročištima,

-odgovoran je za održavanje spisa i unošenje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovarajuće vrijeme,

-vodi brigu o rasporedu suđenja

-sređuje i žurnalizira spise i dostavlja ih pisarnici suda,

-pomaže osoblju pisarnice ako je to potrebno, te obavlja ostale poslove koje mu povjeri sudija, sekretar ili predsjednik suda

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

2. Opšti uslovi za radno mjesto

-da je državljanin BiH ili RS

-da ima navršenih 18 godina

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima

-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objave konkursa

-da se ne vodi krivični postupak.

 

3. Posebni uslovi za radno mjesto

-završena srednja upravna, ekonomska ili druga srednja škola

-poznavanje rada na računaru

-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list i uvjerenje o nekažnjavanju) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenoj srednjoj školi, dokaz o radnom iskustvu i dokaz o poznavanju rada na računaru).

 

Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa ka rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

 

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Komisija za prijem u radni odnos kandidata će pismeno pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (u brzini kucanja, poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija – Word, Excel i Outlook).

 

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu – Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

11.07.2019