Poslovi - Oglas za posao

Sistem inženjer specijalista AIX/Linux (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

OGLAS
Za prijem u radni odnos „Sistem inženjer specijalista AIX/Linux"

 

 

Uvod 

 

Elektronski računarski centar zdravstva i penzijskog osiguranja, d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo) postoji od 1972. godine, u početku kao organizacioni dio Društvenog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a od 1986. kao nezavisna firma sa trenutnim brojem od 35 zaposlenih. ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo je firma sa dugim i obimnim iskustvom na području obrade podataka, razvoja aplikacija, dizajna i implementacije Informacionih sistema, marketiranja i instalacije IT opreme.

 

Tokom svog postojanja ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo je uspješno implementirao širom BiH mnoge IT projekte na raznovrsnim platformama, od IBM mainframe sa WAN-om, preko midrange RS/6000 LAN/WAN, do PC LAN nivoa. Najznačajniji od njih su Informacioni sistem penzijskog i invalidskog osiguranja BiH, instalacija i podrška RTGS i GC sistema Centralne banke BiH i mnogi drugi.

 

Treba istaći da smo partneri sa nekim od vodećih firmi u IT sektoru kao što su IBM, Lenovo i CISCO. Također, ERC ZIPO, d.o.o. Sarajevo je IBM Warranty Service Provider i Lenovo Warranty Service Provider.

 

Zbog povećanog obima poslovanja proširujemo naš tim sa stručnjacima koji traže izazove i mogućnosti za profesionalni rast.

 

Ako ste osoba koja ima strast prema IT tehnologijama, pružamo vam jedinstvenu priliku da se priključite našem timu gdje ćete dobiti priliku da se iskažete radom na najsloženijim tehnološkim platformama i ostvarite osobni i profesionalni razvoj.

 

Naziv radnog mjesta

 

„Sistem inženjer specijalista AIX/Linux"

1 (jedan) izvršilac na puno radno vrijeme

 

Opis poslova:

 

 • Održavanje sistemske infrastrukture bazirane na IBM AIX i Linux (prvenstveno RHEL) operacijskim sistemima te optimizaciju i nadzor kapaciteta i performansi,
 • Projektiranje sistema temeljnih na IBM Power i Red Hat tehnologijama,
 • Praćenje i testiranje novih tehnoloških rješenja i drugih poslova po nalogu rukovodioca sektora. 

Uslovi

 

Stepen stručne spreme 

 

 • Master ili VSS

 

Posebni uslovi

 

 • Informatička, elektrotehnička, matematička struka,
 • 1 do 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • Znanje engleskog jezika- aktivno u govoru i pismu,
 • Osnovno poznavanje Linux/AIX OS-a,
 • Osnovno poznavanje mreže,
 • Osnovno poznavanje virtualizacija poslužitelja (VMWare, PowerVM).

 

Uz prethodno iskustvo rada na IT projektima prednost je:

 

 • Iskustvo s aplikacijskim poslužiteljima (WAS, Tomcat),
 • Poznavanje skriptnih jezika,
 • Inovativnost, snalažljivost i sposobnost brzog učenja,
 • Iskustvo u administraciji virtualizaciji okoline. 

 

Vještine

 

 • Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet

 

Opći uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

 

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da je zdravstveno sposoban za poslove na koje se kandiduje, (dostavlja izabrani kandidat),
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo,

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat uz prijavu sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dužan dostaviti u originalu ili ovjerene fotokopije:

 

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,- po zasnivanju radnog odnosa dostaviti dokumentaciju
 2. Uvjerenje o državljanstvu,  po zasnivanju radnog odnosa dostaviti dokumentaciju
 3. Ovjerena fotokopija svjedočanstva/diplome o završenoj školi, - po zasnivanju radnog odnosa dostaviti dokumentaciju
 4. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (izdaje Opštinski sud Sarajevo) – po zasnivanju radnog odnosa dostaviti dokumentaciju

 

 

Atraktivnost posla

 

 • Kontinuirano praćenje napretka svakog pojedinog radnika,
 • Školovanje i certificiranje radnika u raznim tehnologijskim područjima ovisno o potrebama i
 • Preferencijama,
 • Rad u timu,
 • Pristup najnovijim tehnologijama,
 • Ugodno radno okruženje i motivirajuća radna sredina,
 • Prijava na penziono i zdravstveno osiguranje,
 • Dodatni dani godišnjeg odmora za staž,
 • Plaćeni dopust za važne lične potrebe (brak, rođenje djeteta, itd),
 • Regres, topli obrok, naknada za prevoz.             

 

Vrsta zaposlenja

 

 •  Stalni radni odnos

 

Napomena

 

 • Podržavamo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Kandidati koji budu ispunjavali uslove oglasa bit će pozvani na intervju, koji će provesti imenovana komisija. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je dužan dostaviti nakon konačnog imenovanja.

 

Prijave sa propratnom dokumentacijom treba u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno poštom dostaviti na adresu:

  

Elektronski računarski centar zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo
Ložionička br. 2.
71 000  Sarajevo
Sa naznakom: Prijava na Oglas za prijem „Sistem inženjer specijalista AIX/Linux " - NE OTVARATI

 

 

Izvor: Posao.ba

05.12.2018