Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik (sva zvanja) oblast Grafički dizajn (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

KONKURS za izbor akademskog osoblja za prijem u radni odnos

 

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS„ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 567.4/18 od 11.06.2018.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-767/18 od 27.06.2018.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje:

 

1. Nastavnik /sva zvanja/ oblast Grafički dizajn- 1 izvršilac

1.2 Viši asistent za oblasti Grafika i Crtanje- 1 izvršilac

1.3 Asistent za oblast Multimedija – 1 izvršilac

1.4 Asistent za oblast Kiparstvo- 1 izvršilac

1.5 Asistent za oblast Produkt dizajn – 1 izvršilac

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju

ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o

visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

 

Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju:

a) biografiju (CV) i spisak umjetničkih radova, popis programa javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz priložene dokaze o djelatnosti

b) odgovarajuće diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije),

c) Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija

d) dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u umjetničkonastavno zvanje docenta u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu,

e) podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom umjetničkom oblasti

f) dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

g) kritike za umjetničke radove

h) rodni list, uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

i) rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs obavezan je u svojoj prijavi naznačiti jedno od umjetničkih

zvanja za koje se prijavljuje (docent, vanredni profesor, redovni profesor).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Akademije

likovnih umjetnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 210 369

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU

OBALA MAKA DIZDARA BR.3

71 000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

ili DIREKTNO NA PROTOKOL

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

10.07.2018