Poslovi - Oglas za posao

Prijem 4 radnika

Vrsta edukacije SSS
Kategorije: Zanatstvo, Elektroinstaler
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 4
Jezici:

Prijem 4 radnika - DOO “ENERGOTEHNIKA” DOBOJ

Lokacija: Doboj1. KV monter centralnog grijanja - 1 izvršilac
2. KV varilac - 1 izvršilac
3. KV električar - 2 izvršioca 

I Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da  ispunjava sledeće uslove: 

−SSS završena srednja škola, 
−Za KV montera i KV varioca (radno iskustvo najmanje 1 godina)
−Za KV električare (1 izvršilac sa iskustvom od 2 godine, a 1 izvršilac pripravnik)
−Da je muškog pola,
−Komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad.


II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti: 

−kratku biografiju, 
−dokaz o završenoj školskoj spremi - ovjerena kopija.

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske “, putem pošte ili lično na adresu: 
D.o.o. “Energotehnika”, Nikole Tesle br. 6, sa naznakom “Prijava za konkurs”. 

V Po prijemu prijava, sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017