Poslovi - Oglas za posao

Konkurs za prijem nastavnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 7
Jezici:

Konkurs za prijem nastavnika - Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“ Istočna Ilidža

Lokacija: Istočno Sarajevo1. nastavnik informatike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 21 čas,
2. nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 17 časova;
3. nastavnik francuskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 8 časova;
4. nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 10 časova;
5. nastavnik matematike – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 12 časova;
6. nastavnik istorije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 3 časa;
7. nastavnik demokratije – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine – 3 časa.

Za sva radna mjesta potrebno je radno iskustvo i položen stručni ispit.


Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/16), uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/17) i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 77/09,86/10 i 25/14).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14) osim odredbi koje su u suprotnosti sa Zakonom.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine
2) da je punoljetan, 
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem  koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta:
1)prijavu za prijem u radni odnos, svojeručno potpisanu od strane kandidata,
2)uvjerenje o državljanstvu,
3)izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
4)ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 
5)uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
6)dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
7)uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
8)uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla, 
9)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
10)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
11)uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 22.08.2017. u 12 časova u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na konkurs“, na adresu škole.

JU Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“Istočna Ilidža
Banović Strahinje 8
71123 Istočno Sarajevo


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017