Poslovi - Oglas za posao

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pedagogija
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj, Modriča
Broj pozicija 2
Jezici:

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u JPU “Naša radost” Modriča

Lokacija: Doboj1.Vaspitač u predškolskoj ustanovi (pripravnik)  ..............2 izvršioca,
II   OPIS POSLOVA

-Stručno osposobljavanje za samostalan rad vrši se u skladu sa Programom stručnog  osposobljavanja
-Pripravnikom se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju a pripravnički staž traje 12 mjeseci 

III   OPŠTI  USLOVI

1.da je državljanin Republike Srpske i BiH,
2.da je stariji od 18 godine,
3.da ima opštu  zdravstvenu sposobnost ,
4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nesposobnim za obavljanje poslova u Ustanovi
5.da nije zasnivao radni odnos u struci i da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske  

IV   POSEBNI  USLOVI

1.Pod 1. Visoka stručna sprema - Pedagoški fakultet - odsjek vaspitač

V     POTREBNA  DOKUMENTA

Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi:
1.uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
2.izvod iz matične knjige rođenih,
3.kopiju lične karte
4.kopiju diplome,
5.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku,
6.potvrda da se vodi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS,
7.dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne  procedure
8.uvjerenje o kažnjavanju, Ustanova će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata,
9.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični  postupak,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VI ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje u Modriči.

VII OSTALE  ODREDBE

Prijave se mogu dostaviti isključivo putem pošte na adresu: JPU „Naša radost“, Cara Lazara 7, Modriča sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ“.

Na prijavi, kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.

Za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, intervju će se obaviti 22.08.2017. godine u 15.30 časova u prostorijama Ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017