Poslovi - Oglas za posao

Prijem 12 radnika - MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj
Broj pozicija 12
Jezici:

Prijem 12 radnika - MEDICINSKA ŠKOLA DOBOJ

Lokacija: Doboj1. Doktor medicine, na određeno vrijeme, do 31.08.2017. godine, bez radnog iskustva, pripravnik, puna norma.......................................................................... 3 izvršioca.
2. Doktor medicine, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u nastavi.................................................................................2 izvršioca.
3. Doktor stomatologije, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,bez radnog iskustva, pripravnik, puna norma.................................1 izvršilac.
4. Diplomirana medicinska sestra, bez radnog iskustva, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, 18 časova sedmično.......................................1 izvršilac.
5. Diplomirani farmaceut, bez radnog iskustava, pripravnik, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, 18 časova sedmično....................................................1 izvršilac.
6. Školski psiholog, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, bez radnog iskustva, pripravnik.........................................................1 izvršilac.
7. Profesor biologije, na neodređeno, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 4 časa sedmično..........................................................................................1 izvršilac.
8. Profesor biologije, na određeno vrijeme, do 31.08.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,2 časa sedmično (botanika)................. 1 izvršilac.
9. Profesor matematike, na određeno vrijeme, do 31.08.2018, bez radnog iskustva, pripravnik, 2 časa sedmično.......................................................................... 1 izvršilac. 

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni Glasnik Republike Srspke“ broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni  glasnik  Republike Srspke“ broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 42/16).
Uz potpisanu  prijavy kandidat  je  dužan dostaviti:

1. uvjerenje  o  državljanstvu,
2. izvod  iz  matične  knjige rođenih ili kopiju lične karte,
3. ljekarsko  uvjerenje  o  psihofizičkoj  i  fizičkoj  sposobnosti  za  rad  sa  učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat  će  naknadno  dostaviti, ukoliko  bude  izabran, odnosno  primljen  u  radni  odnos,  
4. lice  koje  je  pravosnažnom  presudom  osuđivano  za  krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje  djeteta, polnog  i  drugog  nasilja  nad  djetetom  ili  maloljetnim  licima  ne  mogu  obavljati  rad  u školi,  a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim  putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, 
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad vaspitno-obrazovnom procesu,
7. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, 
9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca, 
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

    Svi dokumenti  se  dostavljaju  kao ovjerene  kopije ne starije od šest mjeseci  na  adresu škole,  Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „za konkurs“, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

    Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

    Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se u ponedjeljak 21.08.2017. godine u 10,00 časova u učionici broj 10, a nakon toga  obaviće se intervju.

    Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 
    Konkurs  ostaje  otvoren  osam (8) dana od dana objavljivanja.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017