Poslovi - Oglas za posao

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Ekonomija
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Doboj, Modriča
Broj pozicija 1
Jezici:

JAVNI KONKURS za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u JU TO „MODRIČA“ Modriča

Lokacija: DobojI Direktor JU TO “MODRIČA“ Modriča raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme.
1. Diplomirani ekonomista______________________________ 1 izvršilac

II OPIS POSLOVA
Stručno osposobljavanje pripravnika obaviće se prema Programu stručnog osposobljavanja pripravnika u JU TO „MODRIČA“ Modriča.
Pripravnik se smatra lice koje prvi put zasniva radni odnos u svom zanimanju, a pripravnički staž traje za VSS 12 mjeseci. 

III OPŠTI USLOVI
1. Da je državljanin Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine
2. Da je stariji od 18 godina
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. Da nije osuđivan za krivično djelo  na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje  šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u JU TO  „MODRIČA“ Modriča.
5. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS i da nije zasnivao radni odnos.

IV POSEBNI USLOVI
1. Pod 1. VSS/VII – Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomista

V SUKOBI INTERESA
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

VI POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu za konkurs kandidat treba dostaviti:
-Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci).
-Izvod iz matične knjige rođenih.
-Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo shodno tački III opštih uslova, izdato od strane MUP-a prema mjestu rođenja (ne starije od šest mjeseci).
-Ovjerenu lični izjavu da nije član upravnih i drugih odbora, organa političkih stranaka ili odbornik u Skupštini opštine, da se ne bavi samostalnom djelatnošću niti da je vlasnik privatnog ili drugog preduzeća, shodno tačkama V Sukoba interesa.
-Ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje o završenom fakultetu.
-Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica i da nema radno iskustvo u struci.
-Ovjerenu fotokopiju lične karte.
-Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće  izabrani kandidat po završetku izborne procedure.
Kandidati su dužni dostaviti dokumenta u orginalu ili ovjerenoj kopiji.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte uslove biće pozvani na intervju.
O vremenu i mjestu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obavješteni, ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa  u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na oglasnoj ploči JU TO „MODRIČA“ Modriča.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova turistička organizacija „MODRIČA“ Modriča, TRG DR MILANA JELIĆA 4., ili lično svaki radni dan od 8.00 časova – 14.00 časova, sa naznakom „ PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ“!
Na prijavi , kandidat je obavezan da napiše kontakt telefon.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

10.08.2017