Poslovi - Oglas za posao

Honorarni saradnik

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Ekonomija, Poljoprivredno-Prehrambeni studij
Iskustvo: Dvije godine
Mjesto: Srebrenica
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Honorarni saradnik - stručnjak za analizu i istraživanje potreba tržišta (m/ž)

SOS DJEČIJA SELA BOSNA I HERCEGOVINA

Projekat Socio-ekonomskog jačanja porodica u Srebrenici

RASPISUJU OGLAS 

 

Honorarni saradnik, stručnjak za analizu i istraživanje potreba tržišta i/ili poljoprivredni marketing 

1 izvršilac/izvršiteljica na Ugovor o djelu

 

SOS Dječija sela, uz podršku Austrijske razvojne agencije i SOS Kinderdorf International Austrije je pokrenula projekat Socio-ekonomsko jačanje i inkluzija ugroženih porodica u opštini Srebrenica sa sveobuhvatnim ciljem da doprinese smanjenju neravnopravnosti i siromaštva ugrožene djece i njihovih porodica u skladu sa Razvojnom strategijom Opštine Srebrenica 2015-2019 koji će trajati od januara 2018 do decembra 2020 godine. 

Projekat je nastavak već započetih aktivnosti kroz Program jačanja porodica Srebrenica a koji je od jula 2015 godine, u skladu sa misijom I vizijom organizacije, radio na jačanju 65 porodica sa 155 djece i 16 mladih osoba na očuvanju biološke porodice kroz stvaranje boljih uslova za nesmetan razvoj djece i zadovoljenje njihovih bioloških i ostalih razvojnih potreba.

 

U svrhu implementacije određenih projektnih aktivnosti, planiran je angažman konsultanta u svrhu obavljanja sljedećih aktivnosti: 

 1. Sprovođenje detaljne analize tržišta na području opštine Srebrenica i šire sa definisanim ekonomskim prilikama za prihode porodica, uključujući potrebe drugih pravnih lica i lanca vrijednosti (očekivani broj radnih dana: 5 dana)
 2. Sprovođenje detaljne analize potencijala korištenja postojećih kapaciteta određenog broja korisnika Projekta za stvaranje lanca vrijednosti potencijalnih (polu)proizvoda a na osnovu prethodne analize tržišta iz Aktivnosti 1 gore (očekivani broj radnih dana: 5 dana),
 3. Definisanje preporuka za potencijalno udruživanje malih proizvođača i domaćinstva za pristup tržištu, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i usluga u poljoprivrednim djelatnostima karakterističnim za mala gazdinstva, (očekivani broj radnih dana: 5 dana)
 4. Davanja preporuka i direktno povezivanje pristupu izvorima finansiranja za pokretanje i proširenje proizvodnje, sa posebnim fokusom na pristup sredstvima fizičkih lica i registrovanih malih preduzeća, (očekivani broj radnih dana: 5 dana)
 5. Sprovođenje edukacije za potencijalno udruživanje malih proizvođača i domaćinstva za pristup tržištu, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i usluga u poljoprivrednim djelatnostima karakterističnim za mala gazdinstva te marketing proizvoda. (očekivani broj radnih dana: 5 dana)

Ukupno očekivani angažman odabranog honorarnog saradnika tokom 2018 godine se procjenjuje na ukupno 25 konsultantskih dana. 

 

Neophodne kvalifikacije i kompetencije

 

Za poziciju Honorarni saradnik na gore definisanim aktivnostima, potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 • VSS tehničkog smjera, prednost imaju kandidati sa završenim ekonomskim ili poljoprivrednim fakultetom,
 • Minimalno 2 (dvije) godine radnog iskustva u predmetnim zadacima,
 • Aktivno znanje i korištenje engleskog jezika; poznavanje njemačkog jezika se smatra dodatnom prednošću, 
 • Vještine prezentiranja, izvještavanja i poslovnog komuniciranja,
 • Sposobnost samostalnog obavljanja zadataka i preuzimanje incijative,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office),
 • Položen vozački „B“ kategorije/aktivan vozač.

Obaveza svakog aplikanta je da prilikom dostavljanja dokaza o ispunjavaju neophodnih kvalifikacija i kompetencija, dostavi Prijedlog realizacije angažmana koji mora sadržavati sljedeće elemente (do 3 stranice na engleskom jeziku):

 1. Predložena metodologija realizacije angažmana koja mora sadržavati sve gore navedene aktivnosti,
 2. Prijedlog broja dana za realizaciju svake od navedene aktivnosti sa kratkim opisom metodologije realizacije i očekivanih rezultata,
 3. Finansijsku ponudu za pomenute usluge u očekivanom bruto iznosu.

Oglas ostaje otvoren do 20. 2. 2018. godine.

 

Detaljne prijave na konkurs (Prateće pismo, CV i Ponudu) na engleskom jeziku poslati na sljedeću adresu ili e-mail: SOS-Kinderdorf International, Ahmeda Muradbegovića bb, 71000 Sarajevo ili putem emaila posao@sos-ds.ba 

 

Prijave koje ne budu sadržavale Prijedlog realizacije angažmana neće biti uzete u razmatranje.

 

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor.

 

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave

 

 

 

Izvor: Posao.ba

10.02.2018