Poslovi - Oglas za posao

Referent za nabavu usluga (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Lukavac
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“

D.O.O. LUKAVAC

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17),  raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme 

 

Konkurs se raspisuje za slijedeće zanimanje:

  1. REFERENT ZA NABAVU USLUGA..................................................................1 izvršilac

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. SSS/IV stepen, završena srednja škola tehničkog ili društvenog usmjerenja,
  2. Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima nabave, ali nije presudno
  3. Aktivno znanje engleskog jezika u pisanoj i usmenoj formi, a aktivno znanje još jednog ili više jezika će se dodatno vrednovati (prednost za njemački jezik)
  4. Napredno poznavanje rada na računaru (MS Office),
  5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
  6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju,
  7. Poželjna vožačka dozvola "B" kategorije

Kandidati su obavezni uz prijavu (motivacisjko pismo) sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada  (CV).

Prijavu (motivacijsko pismo) na konkurs i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada (CV) obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku.

 

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

 

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa (ovjerene kopije diploma o završenom školovanju, uvjerenje o radnom iskustvu, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o poznavanju engleskog jezika, i sl.), potrebno je dostaviti u roku od 7 dana od dana objave javnog konkursa (09.02.-16.02.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

 

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

Izvor: Posao.ba

10.02.2018