Poslovi - Oglas za posao

Vaspitač

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pedagogija
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Bijeljina
Broj pozicija 2
Jezici:

Vaspitač - JU DJEČIJI VRTIĆ „ČIKA JOVA ZMAJ“ Bijeljina

Lokacija: BijeljinaVASPITAČ – 2 izvršioca – na određeno vrijeme, na pola radnog vremena,  do okončanja realizacije skraćenog programa ( igraonica) 

Opšti uslovi za prijem u radni odnos :
Da je državljanin Republike Srpske odnosno BiH
Da je stariji od 18 godina
Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi  za prijem u radni odnos:
Najmanje 1 godina radnog iskustva 
Položen stručni ispit

Potrebna dokumenta :
Uz prijavu na javni oglas, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova :
Ovjerena kopija diplome Pedagoškog fakulteta- smijer predškolstvo
Ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
Izvod iz matične knjige rođenih ( ako izvod nije trajni, ne može biti stariji od 6 mjeseci ),
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca,
Ovjerena fotokopija radne knjižice kao dokaz ostvarenog radnog staža.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude primljen u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja  u Glasu Srpske.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljena dokumenta neće se vraćati kandidatima.
Kandidati, koji budu ispunjavali uslove oglasa, biće pozvani na razgovor, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, adresom i kontakt telefonom, kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu : Javna ustanova Dječiji vrtić „Čika Jova Zmaj“  76300 Bijeljina, Ulica Svetog Save broj: 9.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.01.2018