Poslovi - Oglas za posao

Portir (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Lukavac
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“

D.O.O. LUKAVAC

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17),  raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

Konkurs se raspisuje za slijedeće radno mjesto:

 

PORTIR..............................................................................................................1 izvršilac

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. KV/III stepen obrazovanja, tehnički/društveni smjer,
  2. Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, poželjno radno iskustvo u službama unutarnjeg obezbjeđenja,
  3. Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite,
  4. Poznavanje rada na računaru,
  5. Poznavanje engleskog jezika,
  6. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
  7. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju. 

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada.

 

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac. 

 

Odabrani kandidat će biti dužan dostaviti važeće ljekarsko uvjerenje za obavljanje poslova fizičke zaštite.

 

Prijave sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa, potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (11.01.2018.- 26.01.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

 

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Lukavac, 05.01.2017. godine            

GENERALNI DIREKTOR

Debasish Ganguly

 

 

Izvor: Posao.ba

12.01.2018