Poslovi - Oglas za posao

Šef laboratorije za hemijske proizvode (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Dvije godine
Mjesto: Lukavac
Broj pozicija 1
Jezici:

„GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA“

D.O.O. LUKAVAC

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Na osnovu člana 5., a u vezi sa članovima 6. i 7. Pravilnika o radu „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac („Službeni bilten“, broj: 04/17),  raspisuje se

 

JAVNI KONKURS

 

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 (tri) mjeseca

 

Konkurs se raspisuje za slijedeće radno mjesto:

 

ŠEF LABORATORIJE ZA HEMIJSKE PROIZVODE.......................................1 izvršilac

 

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. VSS/VII stepen, završen tehnološki fakultet,
  2. Najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva (jedna godina radnog iskustva u struci),
  3. Poznavanje rada na računaru,
  4. Aktivno znanje engleskog jezika,
  5. Organizacione sposobnosti i komunikativnost,
  6. Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju.

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijavu na konkurs i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada obavezno je dostaviti na bosanskom i engleskom jeziku. 

 

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove bit će pozvani na intervju u sjedište „Global Ispat Koksne Industrije“ d.o.o. Lukavac.

 

Prijave sa dokumentima kojima dokazuju ispunjenje uvjeta iz ovog konkursa, potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa (11.01.2018.-26.01.2018. godine) lično, e-mailom na adresu: posao@gikil.ba ili putem pošte na adresu:

 

„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac

ul. Željeznička br. 1

75300 Lukavac

Bosna i Hercegovina

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Lukavac, 05.01.2017. godine                      

GENERALNI DIREKTOR

Debasish Ganguly

 

 

 

Izvor: Posao.ba

12.01.2018