Poslovi - Oglas za posao

Prijem 6 radnika - OSNOVNI SUD

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 6
Jezici:

Prijem 6 radnika - OSNOVNI SUD U BANjOJ LUCI

Lokacija: Banja Luka1. SUDIJSKI ASISTENT  .......................... 4 izvršioca na određeno vrijeme,
2. KURIR ……………………........................  1 izvršilac na određeno  vrijeme,
3. SPREMAČICA…………….….................. 1 izvršilac  na  određeno vrijeme,  Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

      Za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-SSS – završena gimnazija, ekonomska, upravna, ili druga srednja škola društvenog ili tehničkog smjera - IV stepen stručne spreme,
-6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-položen stručni upravni ispit,
-dobro poznavanje rada na računaru.

      
      Za radno mjesto pod rednim brojem 2.
- VKV radnik ili završena srednja škola – III stepen stručne spreme,
        - 6 (šest) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima


        Za radno mjesto pod rednim brojem 3.
-NK radnik, završena osmogodišnja škola 
        
-2 - 
          
        Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  ( u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
          
        -  diplomu - svjedočanstvo o završenoj školi,
        -  izvod iz matične knjige rođenih,
        -  uvjerenje o državljanstvu,
        -  uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci,
          -  uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.),
        -  dokaz o traženom radnom iskustvu (za radna mjesta pod rednim brojem:  1. 2.),
          -  dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod rednim brojem  1.)

                                - 3 -

        Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

        Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti predhodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

        Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom  listu ‘’Glas Srpske’‘.
      
        Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANjOJLUCI, ul. Vladike Platona br. 2 sa naznakom:  -ZA KONKURS -

II

        Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a o realizaciji iste zadužuje se Sekretar suda.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017