Poslovi - Oglas za posao

Prijem 3 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA

Vrsta edukacije Bachelor
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 3
Jezici:

Prijem 3 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA „MILUTIN BOJIĆ“ POTKOZARJE – BANjA LUKA

Lokacija: Banja Luka1. NASTAVNIK – PROFESOR BIOLOGIJE – na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – 12 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
2. NASTAVNIK – PROFESOR MUZIČKE KULTURE – na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja – 10 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom;
3. NASTAVNIK – PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, puna norma, na određeno vrijeme do kraja školske 2017/18. godine  - pripravnik – 1 izvršilac 

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnikk Republike Srpske“ broj 1/16), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspirtača (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prava učešća na knkurs imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana  u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.
Pravo učešća na konkurs imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17)i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 102/14 i 45/16) odnosno sa odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Potrebna dokumenta:

-Prijava  na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine  ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-Uvjerenje o državljanstvu, 
-    Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,
-    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži :vrstu posla,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po  vrstama posla,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji, 
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci;
Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem  za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i  blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 20.10.2017. godine, (petak) sa početkom 
u 12 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave sa potrebnom  dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna  
škola „Milutin Bojić“ Potkozarje 78 216,  sa naznakom „ZA KONKURS“.


 

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

12.10.2017