Poslovi - Oglas za posao

SOS asistent/ica u Kući za mlade

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Tuzla
Broj pozicija 1
Jezici:

SOS DJEČIJA SELA BOSNA I HERCEGOVINA

ZA PROGRAM

SOS DJEČIJE SELO GRAČANICA

RASPISUJU OGLAS 

ZA RADNO MJESTO

 

SOS ASISTENT/ICA U KUĆI ZA MLADE

1 izvršilac na određeno vrijeme

 

Misija pozicije:

 

SOS asistent/ica u Kući za mlade boravi u Kući za mlade kao podrška i pomoć mladima i saradnicima za brigu o mladima. 

Prvenstveno se fokusira na brigu o mladima, provodi dogovorene i planirane aktivnosti sa mladima i boravi u kući preko noći. Smjene i raspored rada kao i planirane aktivnosti dogovara sa Liderom Kuće za mlade.

Primjenjuje sve SOS standarde brige o mladima i druge relevantne politike i koncepte kada je u pitanju brige o mladima. 

 

Glavne dužnosti i zadaci:

Podržava razvoj mladih

 • Podržava mlade i saradnike za brigu o mladima u atmosferi sigurnosti i razumijevanja;
 • Podržava saradnike za brigu o mladima o cjelovitom razvoju mlade osobe (njihovom zdravlju, sigurnosti, školovanju, socijalizaciji, emotivnoj stabilnosti i pripremi za osamostaljivanje i/ili reintegraciju u porodicu porijekla u skladu sa pedagoškim zahtjevima);
 • U cjelosti je upoznata sa mjerama razvoja za svaku mladu osobu u kući za mlade koju podržava i osigurava dogovorenu podršku i uslove za razvoj mlade osobe u skladu sa Individualnim razvojnim planom;
 • Adekvatno komunicira sa saradnicima, uvažava sugestije stručnog tima i aktivno je uključena u timski rad. Blagovremeno se obraća za pomoć saradnicima ako joj je pomoć potrebna;
 • Brine o sigurnosti mladih u kući za mlade. Sprječava opasne aktivnosti;
 • Brine o zdravlju mladih. Adekvatno, u dogovoru sa stručnim saradnicima u kući za mlade, provodi terapiju prema uputi ljekara. Blagovremeno traži ljekarsku pomoć za mladu osobu ako je ista potrebna. Poduzima sve mjere s ciljem prevencije i očuvanja zdravlja mladih. Prati održavanje higijene kod mladih i u Kući za mlade;
 • Vodi računa o školskim obavezama mladih;
 • Kreira opuštenu atmosferu u kući za mlade, te uključuje mlade osobe u zajedničke rituale;
 • Učestvuje u timskim aktivnostima (sastanci, edukacije);
 • Učestvuje u pripremi obroka sa mladima;
 • Brine o sopstvenom psihofizičkom zdravlju i profesionalnom razvoju. Prisustvuje edukacijama i timskim supervizijama koristeći individualnu superviziju po potrebi. Spremno pristupa godišnjim i naknadnim razgovorima o radu.

Ostali poslovi

 • U skladu sa potrebama Programa dječijeg sela Gračanica, a na zahtjev direktno nadređenog korektno i na vrijeme obavlja i druge poslove.

Odgovornosti

 • Osigurava kvalitetu brige o mladima u kući za mlade;
 • Odgovoran/na da svoje poslove obavlja stručno, profesionalno i savjesno postupajući u skladu sa zakonima, vizijom, misijom, politikama i da obezbjedi sprovođenje standarda u implementaciji programskih aktivnosti;
 • Odgovoran/na za upoznavanje sa mjerama razvoja za svaku mladu osobu u kući za mlade koju podržava i osigurava dogovorenu podršku i uslove za razvoj mlade osobe u skladu sa Individualnim razvojnim planom;
 • Odgovara za nadzor nad mladim, zdravstvenom stanju mladih, ispunjavanju obaveza mladih kada mijenja stručne saradnike za brigu o mladim;
 • Odgovara za promovisanje i primjenu procedura za očuvanje bezbjednosti djece u okviru politike zaštite djece;
 • Odgovoran/na za očuvanje prava djece, ljudska prava i zastupanje: u svom radu koristi i poštuje principe i terminologiju dječjih prava (uključujući poštovanje prava na privatnost djece) i koordinirano i dosljedno promoviše ciljeve zastupanja prava djece i generalno ljudska prava.

Politika zaštite djece

 • Pridržava se Politike zaštite djece, Kodeksa ponašanja i postupaka izvještavanja i reagiranja u SOS-u;
 • Spriječava i ublažava moguće sigurnosne rizike za djecu;
 • Izvještava o bilo kakvoj zabrinutosti u vezi sa sigurnošću djece prema nacionalno definiranim kanalima izvještavanja;
 • Promovira Politiku zaštite djece u svakodnevnom radu i saradnji sa partnerima.

Neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • SSS
 • Poželjno je prethodno iskustvo u radu sa djecom
 • Poželjno je posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Dobro fizičko zdravlje i emotivna stabilnost
 • Spremnost za život i rad u jednom od SOS Dječijih sela, vođenje vlastitog domaćinstva i briga o djeci
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje iz oblasti odgoja djece
 • Prihvatanje različitosti i spremnost na timski rad
 • Motiviranost za rad sa djecom
 • Emotivna stabilnost i dugoročna posvećenost brizi o djeci u SOS Dječjim selima
 • Spremnost na dugoročnu posvećenost Organizaciji

Oglas ostaje otvoren do 8. maja 2021. godine. 

Prijave sa biografijom i motivacionim pismom koje dokazuje ispunjavanje gore navedenih uslova, slati na e-mail: posao@sos-ds.ba ili na adresu SOS-Kinderdorf International - Predstavništvo u Sarajevu, ul. Ahmeda Muradbegovića 1c, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Aplikacija za poziciju SOS ASISTENT/ICA U KUĆI ZA MLADE“.

Moguće je koristiti prijavni formular sa stranice http://www.sos-ds.ba/ „Obrazac za otvorene prijave“ u sekciji „Ljudski resursi“. 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Kontaktirani će biti samo oni kandidati koji su ušli u uži izbor. 

Napomena: Ne obavezujemo se vraćati pristigle prijave.

 

Izvor: MojPosao.ba

28.04.2021