Poslovi - Oglas za posao

Diplomirani inženjer cestovnog saobraćaja

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Saobraćaj i komunikacije
Iskustvo: Godinu
Mjesto: Tuzla
Broj pozicija 2
Jezici: Engleski, Njemački

Shodno ukazanoj potrebi dioničko društvo “Transturist” d.d. Tuzla raspisuje :

 

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Na sljedeće pozicije 

 

Diplomirani inženjer cestovnog saobraćaja – 2 (dva) izvršioca na određeno vrijeme uz probni rad 3 mjeseca , mjesto rada Tuzla

 

OPIS POSLOVA:

 

Organizuje i upravlja prijevozom putnika u međunarodnom i domaćem saobraćaju, prati propise iz oblasti drumskog saobraća u domaćem i međunarodnom saobraćaju, organizuje rad vozača, vodi brigu o ekonomičnosti upotrebe voznog parka, vrši prijem i realizira zahtjeve za organizovanje prijevoza, istražuje tržište i vrši upošljavanje vozila- komunikacija sa komitentima, vrši izdavanje naloga,pripremu i provjeru dokumentacije, vrši evidenciju radnog vremena i obrađuje putne naloge, vrši organizaciju cestovnih pošiljki u uvozu i izvozu, korespondira na dnevnoj bazi sa klijentima, prijevoznicima i carinskim agentima, podnosi periodične izvještaje Upravi društva, te obavlja druge poslove u skladu sa svojim kvalifikacijama i uputstvima nadređenog.  

 

OPŠTI USLOVI: 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 2. da je stariji od 18 godina; 
 3. da ima univerzitetsku diploma /diploma o završenoj srednjoj školi 
 4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto

POSEBNI USLOVI: 

 • Visoka stručna sprema saobraćajni fakultet, smijer drumski saobraćaj, VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova
 • Poznavanje rada na računaru (MS office, excel, internet) 
 • Poznavanje engleskog ili njemačkog jezika 
 • Vozačka dozvola B kategorije 
 • Radno iskustvo u struci na istim ili sličnim poslovima, najmanje 1 godinu 

Od kandidata se očekuje: 

Sposobnost vođenja i upravljanja ljudskim resursima, sposobnost brzog snalaženja i reagovanja u vanrednim situacijama, izuzetno izražene vještine komunikacije, dobra samoorganizacija, tačnost, preciznost, ljubaznost, profesionalnost i posvećenost pri obavljanju zadataka radnog mjesta, sposobnost za rad u timu, spremnost za fleksibilno radno vrijeme i putovanja van države. 

 

POTREBNI DOKUMENTI: 

 • CV kandidata
 • Diploma VSS/ kopija
 • Diploma/potvrda o poznavanju rada na računaru kopija
 • Diploma/potvrda o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika kopija
 • Potvrda o radu u struci kopija

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA OGLAS:

Svi zainteresovani kandidati mogu poslati CV i tražene dokumente, lično u prostorije  Uprave društva ili putem preporučene pošiljke na adresu Bosne Srebrene 60. 75 000 Tuzla, sa naznakom OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA POZICIJU BR. (navesti poziciju za koju se kandidat prijavljuje), NE OTVARAJ. 

 

Kandidati trebaju dostaviti neovjerene kopije sa obzirom da se priložena dokumentacija neće vraćati.

 

OSTALE NAPOMENE:

Sa kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove konkursa, te koji uđu u uži izbor bit će obavljen interviju i izvšit će se provjera u smislu ispunjavanja traženih uslova za radno mjesto za koje se prijavljuju. Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti orginalno uvjerenje o sposobnosti za rad u struci- ljekarsko uvjerenje i originale tražene dokumente.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Konkurs ostaje raspisan 15 dana od dana objavljivanja.

 

Generalni direktor:

___________________

Siočić Nedžad dipl. Ing.

 

Izvor: MojPosao.ba

07.04.2021