Poslovi - Oglas za posao

Kreditni službenik

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Poželjno
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

U skladu sa ukazanom potrebom, „LOK“ mikrokreditna fondacija Sarajevo raspisuje:

 

OGLAS

 

Za prijem radnika u radni odnos, na poziciju: KREDITNI SLUŽBENIK, puno radno vrijeme.

 

Lokacija posla: 

 • Regionalni ured Sarajevo -  1 izvršioc 

Opis zadataka i odgovornosti:

 • Vrši promociju kreditnih proizvoda na terenu i u kancelarijama LOK MKF
 • Realizira plasman mikrokredita, uz procjenu rizika i kreditne sposobnosti klijenta, u skladu s propisanim procedurama.
 • Priprema dokumentaciju potrebnu za kreditni odbor i isplatu kredita, te vrši unos podataka u informatički sistem kreditnih operacija.
 • Odgovara kreditnom odboru za prijedlog na osnovu kojeg je donesena odluka o kreditnom plasmanu.
 • Arhivira kreditne dosijee i odgovara za njihovu ispravnost i kompletnost.
 • Vrši naplatu kredita i realizaciju opomena i instrumenata obezbjeđenja kredita.
 • Vrši dostavljanje ostale potrebne dokumentacije u skladu sa procedurama u Regionalni ured i nadležne službe LOK MKF.
 • Obavlja administrativne poslove po potrebi za terensku kancelariju.
 • Vrši blagovremeno izvještavanje pretpostavljenih i odgovara za zakonitost rada.

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • Da je državljanin BiH
 • Da je stariji od 18 godina
 • Da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandiduje
 • Da nije osuđivan za krivična djela i da se protiv njega ne vodi krivični postupak

Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

 • SSS
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poznavanje  rada na računaru
 • Odlično poznavanje lokalne zajednice i spremnost za  rad na terenu
 • Izražene prodajne i komunikacijske vještine
 • Sklonost timskom radu
 • Radno iskustvo poželjno

Prijave sa molbom za prijem u radni odnos, kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova možete slati:

 • poštom na adresu: LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo, Skenderija br 13., 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na oglas za posao“

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

 

Izvor: MojPosao.ba

07.04.2021