Poslovi - Oglas za posao

Programer (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Elektrotehnika, Informatika
Iskustvo: Dvije godine
Mjesto: Srebrenik
Broj pozicija 1
Jezici:

O G L A S

za prijem u radni odnos

 

privredno društvo “Herceg” d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poslovima Projektovanje, programiranje i softversko održavanje CNC strojeva i informatičkog sistema, 1 (jedan) izvršilac.

 

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Završena VSS, završen fakultet elektrotehnike, smjer Računarstvo i informatika - programer,
  2. Radno iskustvo u trajanju od najmanje 2 godine na istim ili sličnim poslovima - poželjno,
  3. Poznavanje stranog jezika (engleski ili njemački) – poželjno.
  4. Kandidat treba poznavati sljedeće tehnologije: PHP, MYSQL, MSSQL, HTML, CSS3, Javascript
  5. Poželjno je da kandidat poznaje: CodeIgniter Web Framework, Gulp, Adobe XD

Uz prijavu na oglas za prijem u radni odnos dostaviti:

  • CV,
  • Ukoliko postoji: pismo preporuke poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu i dokaz o znanju stranog jezika.

Kratak opis poslova

 

Vrši programiranje i rad sa SQL bazama. Radi na razvoju postojećih i primjeni novih tehnologija. Sarađuje sa adminstratorom baze podataka i administratorom mreže u funkciji stabilnog i kontinuiranog rada sistema. Pruža pomoć korisnicima u svom domenu rada. Radi na sistemu za upravljanje bazom podataka. Radi na razvoju postojećih i novih programskih rješenja. Prilagođava gotova softverska rješenja, odnosno vrši doradu programa na osnovu korisničkih zahtjeva. Vrši održavanje, modifikaciju i razvijanje postojećeg softvera. 

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

“HERCEG” d.o.o. SREBRENIK, 

ulica Industrijska bb, 75350 Srebrenik,

 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalne uslove iz oglasa biće obavljen intervju i provjera vještina za obavljanje poslova, na osnovu kojeg će se izvršiti konačan odabir kandidata koji će biti primljeni u radni odnos.

 

Kandidati koji budu odabrani za prijem u radni odnos, naknadno će dostaviti ljekarsko uvjerenje da su sposobni za rad i drugu dokumentaciju potrebnu za zasnivanje radnog odnosa.

 

Oglas ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja.

 

Kandidatima koji dostave nepotpune prijave i onima koji ne budu primljeni u radni odnos, dokumentacija se neće vraćati i isti neće biti posebno obaviješteni o rezultatima oglasa.

 

Izvor: MojPosao.ba

16.02.2021