Poslovi - Oglas za posao

Rukovodilac rada na štep mašini i mašini za vez (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Mitex  d.o.o. Sarajevo,a na osnovu pravilnika o radu društva ,Direktor Društva Muhamed  Granov  objavljuje :

 

OGLAS  

Za prijem u radni odnos

 

 Prijem u radni odnos - radno mjesto :

 

RUKOVODILAC RADA NA ŠTEP MAŠINI I MAŠINI ZA VEZ (1 izvršioc )

 

I   Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljedeće uslove :

 

OPĆI USLOVI :

  • Da ima opću zdravstvenu sposobnost 
  • Da je državljanin BIH
  • radno iskustvo na takvim  poslovima  rada na štep mašini I mašini za vez najmanje  3-6  MJESECI .

STRUČNA SPREMA koju kandidati moraju posjedovati:

  • SSS, 

II  Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju:

  • Biografiju (CV)

III  Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 30 dana počev od 06.11.2020  g  

        

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

 

Mitex  d.o.o. Sarajevo

Hasana Merdžanovića bb 

71320 Vogošća 

Kontakt tel. 033/255-900

 

Sa oznakom „PRIJAVE ZA OGLAS „

 

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje.

 

Izvor: MojPosao.ba

10.11.2020