Poslovi - Oglas za posao

Portir - telefonista (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Modriča
Broj pozicija 1
Jezici:

Osnovni sud u Modriči

 

OPIS RADNOG MJESTA

OSNOVNI SUD U MODRIČI

CARA LAZARA 9

74 480 MODRIČA

 

 

JAVNI КONКURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

I

Raspisuje se javni konkurs za prijem na radno mjesto portir - telefonista, broj izvršilaca 1 (jedan), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u skladu sa Zakonom.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II

Uslovi koje kandidat mora ispunjavati:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-da je stariji od 18 godina,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

-da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova portira – telefoniste,

-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

-da ima završenu SSS, IV stepen stručne spreme

-položen stručni ispit za rukovaoca parnih kotlova

-poznavanje rada na računaru

-položen vozački ispit „B“ kategorije

 

Uz prijavu na Кonkurs kandidati su dužni da dostave dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to: uvjerenje o državljanstvu, rodni list, svjedočanstvo o završenoj SSS - IV stepen stručne spreme, uvjerenje suda o nevođenju krivičnog postupka, potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4. Кonkursa, ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije, uvjerenje o poznavanju rada na računaru, dokaz o završenom ispitu stručne osposobljenosti za rukovaoca parnih kotlova.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabrani kandidat po završetku izborne procedure, ali prije donošenja rješenja o prijemu.

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

III

Кandidati koji budu ispunjavali sve uslove Кonkursa biće pozvani na provjeru radnih sposobnosti i testiranje znanja za portira - telefonistu, kao i  intervju sa konkursnom komisijom o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem na kontakt broj koji su dužni dostaviti uz prijavu ili e-mail adresu. Neodazivanje kandidata na provjeru radnih sposobnosti i intervju komisija će smatrati odustajanjem kandidata od konkursa. Pravila provođenja provjere radne sposobnosti i intervjua biće objavljena na web stranici Suda.

 

IV

Prijavu na Кonkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Modriči ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Cara Lazara broj 9, 74480 Modriča, sa naznakom „ Prijava na Кonkurs za portira - telefonistu - ne otvaraj“.

 

V

Кonkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Glas Srpske.

Кonkurs će biti objavljen i na web stranici Suda i oglasnoj tabli Filijale JU Zavod za zapošljavanje RS u Modriči.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima Кonkursa svi kandidati će biti obaviješteni pismenim putem.

Izabrani kandidat će stupiti na rad nakon provedenog konkursa.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

27.07.2020