Poslovi - Oglas za posao

Administrativni radnik u magacinu (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

 Mitex d.o.o. društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju ,promet ,trgovinu i usluge Sarajevo ,a na osnovu pravilnika o radu društva ,Direktor Društva Muhamed Granov objavljuje :

 

KONKURS

Za prijem u radni odnos

Prijem u radni odnos - radno mjesto :

 

1.  administrativni radnik u magacinu  – ( jedan  izvršioc )

 

I Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sledeće uslove :

OPĆI USLOVI :

  • Da ima opću zdravstvenu sposobnost
  • Da je državljanin BIH

II Pored navedenih općih uslova ,kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove  :

  • U radni odnos primaju se kandidati koji već posjeduju radno iskustvo na ovakvim  poslovima  .

II Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti i sledeću dokumentaciju :

  • Biografiju (CV)
  • Naznačiti adresu i kontakt telefon

III Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 30 dana počev od 06.05.2020  g

 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično  ili putem pošte na adresu :

Mitex d.o.o. Sarajevo

Ul. Hasana Merdžanovića bb

71000 Sarajevo

Kontakt tel. 033/255-900

Sa oznakom „Administrativni radnik u magacinu„

 

Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzeti u razmatranje.

 

Izvor: MojPosao.ba

10.05.2020