Poslovi - Oglas za posao

Spremačica i kurir (m/ž)

Vrsta edukacije Osnovna škola
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Kozarska Dubica
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

 

Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.

 

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), a u vezi sa članom 73. i 77. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici raspisuje

 

                    JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme 

i za prijem pripravnika-volontera bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od dvije godine

 

Radno mjesto:

 

1. Sudski asistent - daktilograf (1 izvršilac)

2. Spremačica i kurir (1 izvršilac)

3. Pripravnik – volonter (4 izvršioca)

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

IV stepen školske spreme, gimnazija, upravna škola ili druga odgovarajuća srednja škola, poznavanje rada na računaru, najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

NK radnik, završena osmogodišnja škola.

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

VII stepen školske spreme, pravni fakultet, dipl. pravnik sa 240 ECTS bodova, poznavanje rada na računaru.

 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 mjeseci):

-diplomu – svjedočanstvo o završenoj školi

-izvod iz matične knjige rođenih

-uvjerenje o državljanstvu

-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od 6 mjeseci

-dokaz o traženom radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1)

-dokaz o poznavanju rada na računaru (za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3)

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

 

Za izabrane kandidate za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2 obavezan je probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu, uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će izvod iz kaznene evidencije pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.

Pripravnici – volonteri zaključuju ugovor o obavljanju pripravničkog – volonterskog rada na period od dvije godine.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „Za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Kozarskoj Dubici, Davidov trg bb, Kozarska Dubica.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

19.03.2020