Poslovi - Oglas za posao

Liječnik - specijalist psihijatrije (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Medicina
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Mostar
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar, raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

uz probni rad od 6 mjeseci

 

Liječnik – specijalist psihijatrije - 1 izvršitelj

 

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Da je završio medicinski fakultet
 • Da ima položen stručni ispit
 • Da ima odobrenje za samostalan rad
 • Da je položio specijalistički ispit
 • Tri godine radnog iskustva u struci nakon položenog specijalističkog ispita
 • Da nije kažnjavan niti da ima kriminalno ponašanje
 • Da je spreman na rad u posebnim uvjetima
 • Da je sklon timskom radu i bez predrasuda
 • Da poznaje engleski jezik
 • Da ne koristi psiho-aktivne tvari

Zainteresirani trebaju dostaviti sljedeće:

 1. Prijavu koja uključuje kontakt podatke
 2. Životopis
 3. Ovjerenu presliku ili izvornik diplome medicinskog fakulteta
 4. Ovjerenu presliku ili izvornik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 5. Ovjerenu presliku ili izvornik odobrenja za samostalan rad
 6. Ovjerenu presliku ili izvornik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu
 7. Dokaz o radnom iskustvu nakon položenog specijalističkog ispita
 8. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca)
 9. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 10. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca)
 11. Dokaz o poznavanju engleskog jezika

Prijave s potrebitom dokumentacijom kandidati trebaju poslati isključivo poštom najkasnije do 01.04.2020. u zatvorenoj koverti na adresu:

 

Centar za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar

Dr. Ante Starčevića br. 78

88 000   M o s t a r

s naznakom

„ Prijava ne Javni poziv – NE OTVARAJ “

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete Javnog poziva obavit će se intervju. Izabrani kandidat trebat će obaviti zdravstveni pregled koji uključuje i testiranje na korištenje nedozvoljenih psihoaktivnih tvari.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

11.03.2020