Poslovi - Oglas za posao

Vaspitač (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Istočno Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“

Višegrad

 

Na osnovu člana 62. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 79/15), člana 54. Statuta JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad i Odluke o raspisivanju konkursa, direktor Javne ustanove „Neven“ Višegrad, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za prijem jednog vaspitača na neodređeno vrijeme

U Javnu ustanovu „Neven“

 

Raspisuje se Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršilac u JU  predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“ Višegrad.

Radnik stupa na rad 03.01.2020. godine

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti uslovi:

1.  Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2.  Da je stariji od 18. godina

3.  Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4.  Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili

    za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5.  Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

II

 

Posebni uslovi:

1.  Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko

    obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za

    obrazovanje vaspitača

2.  Položen stručni ispit

 

III

 

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na Javni konkurs, koji treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili objerenoj fotokopiji, priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

1.  Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2.  Izvod iz matične knjige rođenih

3.  Uvjerenje da nije osuđivan/a (ne starije od tri mjeseca)

4.  Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5.  Ovjerenu fotokopiju diplome

6.  Dokaz o položenom stručnom ispitu

 

Dokumenta  koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji uspunjavaju uslove Javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

IV

 

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU „Neven“-a.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od poslijednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Neven“, II Podrinjske brigade broj 18., 73240 Višegrad,  sa naznakom  „Komisija za provođenje postupka za prijem vaspitača na neodređeno vrijeme – u JU „Neven“ Višegrad.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

28.11.2019