Poslovi - Oglas za posao

Pripravnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Banja Luka
Broj pozicija 1
Jezici:

Poreska uprava  Republike Srpske

 

OPIS RADNOG MJESTA

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESКA UPRAVA

Trg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka - tel.. 051/332-300

 

Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Sl.glasnika RS“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava  Republike Srpske objavljuje

 

JAVNI КONКURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIКA

 

Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem 1 (jednog) pripravnika, koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Opšti usloviza prijem pripravnika:

-  da je državljanin Republike Srpske ili BiH

-  da je stariji od 18 godina

-  da ima opštu zdravstvenu sposobnost

-  da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organu državne uprave.

 

Posebni uslovi za prijem pripravnika:

- završen pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera.

 

Prijave na konkurs podnose se lično ili putem pošte na adresu: Poreska uprava - Trg Republike Srpske br. 8, Banja Luka, u roku 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Кonkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijava se podnosi na obrascu „Prijava na javni konkurs“ koji se može dobiti u Poreskoj upravi a obrazac se nalazi i u prilogu Javnog konkursa koji je objavljen na  internet stranice Poreske uprave.

Кandidati su uz prijavu dužni dostaviti:

- kopiju diplome o završenoj školskoj spremi

Pozivaju se svi kandidati koji se prijave na javni konkurs i prilože traženu dokumentaciju da se odazovu na ulazni intervju koji će se održati dana:

10.12.2019. godine (utorak) u 9:00 sati.

Intervju će se održati u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske – Trg Republike Srpske broj 8 u Banjaluci.

Svi kandidati koji ispune uslov za ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Кonkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.

 

Izabrani kandidati su, prije stupanja na rad, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerene kopije):

- diplomu o završenoj školskoj spremi,

- uvjerenje o državljanstvu BiH ili Republike Srpske,

- rodni list,

- ljekarsko uvjerenje,

- uvjerenje o neosuđivanosti i

- radnu knjižicu.

 

Izabrani kandidati dužni su da dostave navedene dokumente u roku od sedam dana nakon objavljivanja Liste uspješnih kandidata na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave.

Ukoliko izabrani kandidat navedene dokumente ne dostavi u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza, Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa Liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, Poreska uprava odbacuje zaključkom.

Poreska uprava će objaviti rezultate javne konkurencije na internet stranici Poreske uprave i na oglasnoj tabli Poreske uprave. Obavještenje i rješenje o izboru dostaviće se svim kandidatima koji su učestvovali na intervjuu.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019