Poslovi - Oglas za posao

Nastavnik (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Zvornik
Broj pozicija 2
Jezici:

OPIS RADNOG MJESTA

J.U. ,,SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC”

Broj: 512/2019

Tel/fah. 056/410-400, 410-503

U skladu sa članom 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Službeni glasnik Republike Srpske broj 41/18 J.U.,, Srednjoškolski centar Bratunac, raspisuje

 

K  O  N  K  U  R  S

za popunu radnog  mjesta

               

1 . Nastavnik predmeta u struci elektrotehnika,  smjer elektronika - 12 časova nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

2. Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine,  4 časa nastavne norme na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

 

U radni odnos se primaju lica sa položenim stručnim ispitom za rad u školi.

 

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Prijem radnika u radni odnos izvršiće se u skladu sa  Zakonom o radu ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/16 i 66/18) , članom  104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 41/18 ) , Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama  (Službeni Glasnik Republike Srpske  broj 29/12 , 80/14 i 83/15 ) i  Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u  radni odnos u srednjoj školi  (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 24/19)

Uz prijavu na konkurs u kojoj se mora navesti kontakt telefon i koja mora biti potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kandidati su dužni dostaviti sledeću dokumentaciju ( ovjerene fotokopije)

-Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi koja se traži konkursom(završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent)

-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u školi

-Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena  kopija lične karte

-Uvjerenje o državljanstvu

-Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije porodice poginulog borca

-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

-Uvjerenje optinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog  rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima dostaviće kandidat koji bude primljen u radni odnos i ne može biti starije od 6 mjeseci

Uvjerenje o neosuđivanosti ( škola će zatražiti službenim putem za izabranog kandidata  a prije zasnivanja radnog odnosa).

         

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji uz prijavu na konkurs dostave svu traženu dokumentaciju, Komisija za izbor kandidata obaviće testiranje i interviju  15.11.2019 . godine sa početkom u  12 časova u prostorijama Škole.Kandidati se neće posebno pozivati na test i interviju i u koliko se ne pojave u naznačeno vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje neće biti vraćane kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,, Glas Srpske,,

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati

 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

J.U.,, SREDNjOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,, Petra Kočića bb

75420 Bratunac ili dostaviti lično u sekretarijat škole.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja. 

07.11.2019