Poslovi - Oglas za posao

Radnik na farmi (m/ž)

Vrsta edukacije Osnovna škola
Kategorije:
Iskustvo: Bez iskustva
Mjesto: Prnjavor
Broj pozicija 3
Jezici:

Na osnovu člana 1. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj

69/16), člana 26. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Ergela “Vučijak” i člana 20. Statuta JU Ergela “Vučijak”,

direktor JU Ergela “Vučijak” raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme

 

I - Radnik na farmi ...............................................................tri (3) izvršioca.

 

II- Opšti uslovi za zapošljavanje radnika:

- da je državljanin BiH ili Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

 

III - Posebni uslovi:

osnovna ili srednja škola, sa ili bez radnog iskustva.

 

IV - Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testiranju, koje podrazumijeva razgovor/intervju s članovima Konkursne komisije. O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće obaviješteni pisanim putem, a rezultati javne konkurencije biće objavljeni na oglasnoj tabli JU Ergela “Vučijak” Prnjavor.

 

Prilikom prijave na Javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom.

 

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- diplomu o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ako su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju - “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/10 i 104/11), Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog Javnog konkursa.

 

Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske” i na oglasnoj tabli JU Ergela “Vučijak”.

 

Nepotpune, neblagovremene ili nerazumljive prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa neće biti razmatrane.

 

Prijave s traženim dokumentima o ispunjavanju uslova Konkursa mogu se dostavljati na adresu: JU Ergela “Vučijak”, Ul. Vida Nježića br. 3, Prnjavor, sa naznakom: za Konkurs.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

10.09.2019