Poslovi - Oglas za posao

Tehnički sekretar (m/ž)

Vrsta edukacije SSS
Kategorije:
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici: Engleski

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za popunjavanje radnog mjesta zaposlenika broj 11-2-34-1701/19 od 06.05.2019. godine, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za popunjavanje radnog mjesta zaposlenika na neodređeno vrijeme

u Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

Bosne i Hercegovine

 

SEKTOR ZA VODNE RESURE, TURIZAM I ZAŠTITU OKOLINE

 

1/1 Tehnički sekretar u Sektoru za vodne resure, turizam i zaštitu okoline – 1 izvršilac

 

Opis poslova: obavlja pomoćno-tehničke poslove za potrebe pomoćnika ministra i Sektora, a koji se odnose naročito na: vođenje dokumentacije i evidencije sektora; vođenje evidencije o obavezama pomoćnika ministra; informisanje o zakazanim sastancima, svakodnevno preuzimanje sa Pisarnice Ministarstva stranaka koji se odnose na Sektor, kao i davanje informacija strankama o statusu njihovog zahtjeva; signirane akte od strane pomoćnika ministra, u što kraćem roku, dostavlja šefovima Odsjeka ili drugim zaposlenim u Sektoru putem interne dostavne knjige; obavlja informaciono-dokumentacione poslove za potrebe pomoćnika ministra i Sektora upotrebom računara i faks aparata, uspostavlja telefonske kontakte za pomoćnika ministra; te obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra. Za svoj rad i rad Odsjeka odgovara pomoćniku ministra. 

 

Posebni uslovi neophodni za radno mjesto:

  • SSS - IV stepen stručne spreme, opšteg, stručnog ili društvenog smjera;
  • najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci;
  • položen stručni upravni ispit;
  • poznavanje engleskog jezika;
  • poznavanje rada na računaru.

Vrsta poslova: poslovi osnovne djelatnosti

 

Kategorija u koju se razvrstava radno mjesto: viši referent

 

Potrebni dokumenti:

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati treba da dostave i ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

  • diplome o stečenoj stručnoj spremi;
  • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci;
  • dokaz o poznavanju engleskog jezika;
  • dokaz o poznavanju rada na računaru;
  • uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest mjeseci;

NAPOMENA:

 

Sve potrebne dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, putem pošte preporučeno na adresu:  

 

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa B i H

Ul. Musala br. 9

71 000  S a r a j e v o

sa naznakom

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta zaposlenika“

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

14.05.2019