Poslovi - Oglas za posao

Član uprave društva (m/ž)

Vrsta edukacije VSS
Kategorije: Pravo, Ekonomija
Iskustvo: Sa iskustvom
Mjesto: Sarajevo
Broj pozicija 1
Jezici:

Društvo za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo,  članica ASA GROUP, objavljuje 

 

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA POZICIJU 

ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA

 „BLAGO“ D.O.O. SARAJEVO

 

Od Vas očekujemo:

 • Najmanje VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera;
 • Sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova Društva za upravljanje -  najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u Društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti sa djelatnostima Društva za upravljanje /npr. članstvo u Upravi Društva za upravljanje fondovima ili iskustvo u rukovođenju organizacijskim dijelovima Društva za upravljanje fondovima, članstvo u upravi drugih finansijskih institucija (npr. banke, osiguravajuća društva i sl) ili iskustvo u rukovođenju organizacijskim dijelovima takve finansijske institucije vezano za investicijsko bankarstvo, ili dokaz o članstvu u upravi drugih dioničkih društava ili organizacijskih dijelova takvog društva čija je djelatnost vezana za upravljanje finansijskom imovinom, rukovođenje u finansijskim institucijama, odnosno pravnim licima ili tijelima javne vlasti, kojima su finansijski poslovi osnovni poslovi ili čine njihovu osnovnu djelatnost/;  
 • Dokaz o dodatnom stručnom usavršavanju - poželjno posjedovanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova investicijskog savjetnika u prometu vrijednosnim papirima;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika ili njemačkog jezika;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Sposobnost strateškog kreiranja kratkoročnih i dugoročnih poslovnih planova, prosuđivanja rizika i upravljanja istim;
 • Analitičnost i ažurnost, organiziranost;
 • Samostalnost, nezavisnost i inicijativu u radu; 
 • Dinamičnost, odgovornost i motiviranost
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka nadležnog Suda;
 • Uvjerenje iz prekršajne evidencije nadležnog Suda.

Nudimo Vam:

 • Odgovarajuće benefite;
 • Rad u ugodnom radnom okruženju; 
 • Mogućnost kontinuiranog učenja i profesionalnog usavršavanja;
 • Mogućnost individualnog razvoja karijere. 

Posao obuhvata ključne odgovornosti:

 • organizaciju i rukovođenje procesom rada i poslovanja Društva;
 • predstavljanje i zastupanje Društva pred trećim licima;
 • odgovornost za zakonitost rada Društva;
 • pripremanje prijedloga odluka za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršavanje njihovih odluka;
 • predlaganje poslovne politike Društva, periodične i godišnje obračune;
 • podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja Društva;
 • upravljanje imovinom i investicionom politikom;
 • upravljanje portfolijom i investicionom politikom fondova;
 • praćenje usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim odredbama;
 • održavanje kontakata s regulatorom u cilju izvještavanja i drugih korespondentnih aktivnosti u skladu s zakonskim odredbama;
 • druge poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.

Aplikaciju za posao, CV-detaljnu biografiju sa pripadajućim dokazima koji ne mogu biti stariji od 30 dana, dostaviti najkasnije do 30.04.2019. godine poštom na adresu: Društvo za upravljanje fondovima „BLAGO“ d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71000 Sarajevo sa naznakom „Prijava za radno mjesto – član Uprave“.

 

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Izabrani kandidat će biti dužan da dostavi i ostalu dokumentaciju na zahtjev Društva.

Samo blagovremene i potpune prijave će biti uzete u razmatranje.

 

 

Izvor: Posao.ba

14.04.2019